Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wolontariat

 

Osoby zainteresowane odbyciem wolontariatu w Urzędzie proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu. W trakcie indywidualnych konsultacji ustalane są warunki jego organizacji w tym m.in. miejsce odbywania wolontariatu, termin jego rozpoczęcia i czas trwania.

 

Na podstawie ustaleń - chcący realizować wolontariat składa podanie do Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym określa dokładnie miejsce jego realizacji (konkretny wydział lub biuro), termin i godziny.

 

Do podania musi być dołączona:

  • kopia dowodu osobistego
  • kopia ubezpieczenia NNW
  • kopia ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Warunkiem rozpoczęcia wolontariatu jest:

  • co najmniej miesięczny czas trwania wolontariatu
  • podpisanie przez Śląski Urząd Wojewódzki i osobę chcącą świadczyć wolontariat porozumienia określającego zasady i termin jego odbywania

 

Wolontariat w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim jest nieodpłatny.

 


 

Informacji udzielają pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego

Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji

ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice

 

Marta Romaniuk - kontakt: (32) 20 77 243 (pok. 243) romaniukm@katowice.uw.gov.pl
Aleksandra Banasiewicz - kontakt: (32) 20 77 243 (pok. 243) banasiewcza@katowice.uw.gov.pl
Dominika Buń-Włoka - kontakt: (32) 20 77 243 (pok. 243) bund@katowice.uw.gov.pl