Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

BIURO ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWE - BO

 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
 • pokój: 252
 • 7:30 - 15:30

Kierownictwo wydziału (jednostki)

Katarzyna ŚLIWA-SZAJOR DYREKTOR BIURA
 • wew. 252 | 253
 • zew. 32 2077253
 • pokój: 253
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marcin HAŁAS ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA
 • wew. 251
 • zew. 32 2077251
 • pokój: 251
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna TRAFNY GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU URZĘDU
 • wew. 250
 • zew. 32 2077250
 • pokój: 250
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jolanta NIEDZIELA KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 323 | 393
 • zew. 32 2077393
 • pokój: 323
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Beata DOLOT STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 320
 • zew. 32 2077320
 • pokój: 320
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Renata DRAPAŁA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 321
 • zew. 32 2077321
 • pokój: 321
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Mariola NIESYTO INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 322
 • zew. 32 2077322
 • pokój: 322
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Barbara POHL INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 321
 • zew. 32 2077321
 • pokój: 321
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Mira RYŻYKOW INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 321
 • zew. 32 2077321
 • pokój: 321
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Iwona RZEPKA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 320
 • zew. 32 2077320
 • pokój: 320
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dorota SOPALAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 322
 • zew. 32 2077322
 • pokój: 322
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aneta STAWOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 322
 • zew. 32 2077322
 • pokój: 322
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25

Zespół do spraw księgowości dochodów - BOIa

Agnieszka DRĄG-KURDZIEL ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 324
 • zew. 32 2077324
 • pokój: 324
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Tomasz BUGAJ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 325
 • zew. 32 2077325
 • pokój: 325
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna JASKULSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 121
 • zew. 32 2077121
 • pokój: 121
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Alicja MROWIEC INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 325
 • pokój: 325
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Joanna SOWORKA-WOJNIAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 325
 • zew. 32 2077325
 • pokój: 325
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena TWOREK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 325
 • zew. 32 2077325
 • pokój: 325
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25

Zespół do spraw realizacji budżetu Urzędu - BOIb

Ilona LATOS ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 314
 • zew. 32 2077314
 • pokój: 314
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka CHOLEWA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 313
 • zew. 32 2077313
 • pokój: 313
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Robert NOWOCIEŃ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 313
 • zew. 32 2077313
 • pokój: 313
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Mariola SAMLUK STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 313
 • zew. 32 2077313
 • pokój: 313
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena ŻAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 313
 • zew. 32 2077313
 • pokój: 313
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Grzegorz Tomasz OLEKSY KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 315
 • zew. 32 2077315
 • pokój: 315
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Iwa BURCZYK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 316
 • zew. 32 2077316
 • pokój: 316
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marlena LAMPA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 316
 • zew. 32 2077316
 • pokój: 316
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa ŁĄCZYK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 316
 • zew. 32 2077316
 • pokój: 316
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika ŻÓŁTOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 316
 • zew. 32 2077316
 • pokój: 316
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25

Zespół do spraw realizacji wynagrodzeń - BOIIa

Małgorzata BREŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 258
 • zew. 32 2077258
 • pokój: 258
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ilona DOMAGALIK STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 258
 • zew. 32 2077258
 • pokój: 258
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Joanna GRZYWACZ STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 258
 • zew. 32 2077258
 • pokój: 258
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Krzysztof OSZEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 258
 • zew. 32 2077258
 • pokój: 258
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Joanna SZCZEPAŃSKA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 258
 • zew. 32 2077258
 • pokój: 258
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dagmara PAWLUŚ KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 288
 • zew. 32 2077288
 • pokój: 6
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Mateusz BASISTA STARSZY ADMINISTRATOR

 • wew. 286
 • zew. 32 2077286
 • pokój: 4
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Sandra BASISTA EKSPERT

 • wew. 750
 • zew. 32 2077750
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dorota BIELSKA EKSPERT

 • wew. 750
 • zew. 32 2077750
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Paulina BOŻEK STARSZY ADMINISTRATOR

 • wew. 287
 • zew. 32 2077287
 • pokój: 3
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jan CZYLOK INSPEKTOR

 • wew. 286
 • zew. 32 2077286
 • pokój: 4
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jolanta DANIEL STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 34 3782067
 • pokój: 67
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Jolanta DZIUBCZYK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 780
 • zew. 32 2077780
 • pokój: 5
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Martyna HABERECHT EKSPERT

 • wew. 721
 • zew. 32 2077721
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika KORUS ADMINISTRATOR

 • wew. 721
 • zew. 32 2077721
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Mariola KOZIK STARSZY ADMINISTRATOR

 • wew. 750
 • zew. 32 2077750
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agata KUKUŁKA STARSZY ADMINISTRATOR

 • wew. 287
 • zew. 32 2077287
 • pokój: 3
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Małgorzata LASYK STARSZY ADMINISTRATOR

 • wew. 695
 • zew. 32 2077695
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa LIBERSKA EKSPERT

 • wew. 722
 • zew. 32 2077722
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Piotr ŁABAJ SPECJALISTA

 • zew. 32 2077090
 • pokój: 114
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Sylwia PAKOSIEWICZ STARSZY ADMINISTRATOR

 • wew. 722
 • zew. 32 2077722
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Beata PIETRAS ADMINISTRATOR

 • wew. 695
 • zew. 32 2077695
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Justyna POŁUBIŃSKA-MALINOWSKA ADMINISTRATOR

 • wew. 287
 • zew. 32 2077287
 • pokój: 3
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Renata RACHWAŁ EKSPERT

 • wew. 794
 • zew. 32 2077794
 • pokój: 161
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Małgorzata SIERADZKA REFERENT

 • zew. 34 3782067
 • pokój: 67
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Agata SKORUPA STARSZY ADMINISTRATOR

 • wew. 721
 • zew. 32 2077721
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dawid SŁOMKA ADMINISTRATOR

 • wew. 695
 • zew. 32 2077695
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Renata STEC STARSZY INSPEKTOR

 • zew. 33 8136248 | 33 8136314
 • pokój: 14
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Monika SYCZ STARSZY ADMINISTRATOR

 • zew. 33 8136248 | 33 8136314
 • pokój: 14
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Patrycja TOMASZEWICZ EKSPERT

 • wew. 613
 • zew. 32 2077613
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Karolina WACŁAWIK ADMINISTRATOR

 • wew. 695
 • zew. 32 2077695
 • pokój: 8
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Beata WILCZEK ADMINISTRATOR

 • zew. 33 8136248 | 33 8136314
 • pokój: 14
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Grzegorz STUCZEŃ KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 175 | 176
 • zew. 32 2077175 | 32 2077176
 • pokój: 176
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Konrad BALCAREK REFERENT

 • wew. 175 | 176
 • zew. 32 2077175 | 32 2077176
 • pokój: 176a
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Joanna BRZOZOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 3264609 | 32 3264608
 • pokój: 2a
 • Tychy, ul. Przemysłowa 61
Mateusz FEDOROWICZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 488
 • zew. 32 2077488
 • pokój: 188
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna GIBES ADMINISTRATOR

 • zew. 32 3264609 | 32 3264608
 • pokój: 3
 • Tychy, ul. Przemysłowa 61
Barbara KALEMBA ARCHIWISTA

 • zew. 32 3264609 | 32 3264608
 • pokój: 2a
 • Tychy, ul. Przemysłowa 61
Paulina KALETA ADMINISTRATOR

 • wew. 175 | 176
 • zew. 32 2077175 | 32 2077176
 • pokój: 176
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka KAPIAS ARCHIWISTA

 • zew. 32 3264608 | 32 3264609
 • pokój: 3
 • Tychy, ul. Przemysłowa 61
Izabela MALMOR ARCHIWISTA

 • wew. 175 | 176
 • zew. 32 2077175 | 32 2077176
 • pokój: 176
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa MARTIN STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 488
 • zew. 32 2077488
 • pokój: 188
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Daria PURGAŁ REFERENT

 • wew. 488
 • zew. 32 2077488
 • pokój: 188
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Natalia ROLAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 175 | 176
 • zew. 32 2077175 | 32 2077176
 • pokój: 176
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Paweł SUWART ARCHIWISTA

 • zew. 32 3264609 | 32 3264608
 • pokój: 2a
 • Tychy, ul. Przemysłowa 61
Jolanta WILMAN STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 175 | 176 | 173
 • zew. 32 2077175 | 32 2077176
 • pokój: 176
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Klaudia NALEPA KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 245
 • zew. 32 2077245
 • pokój: 245
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aleksandra BANASIEWICZ STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 243
 • zew. 32 2077243
 • pokój: 243
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dominika BUŃ-WŁOKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 243
 • zew. 32 2077243
 • pokój: 243
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Justyna FIRLIT STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 246
 • zew. 32 2077246
 • pokój: 246
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna GARBACZ STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 246
 • zew. 32 2077246
 • pokój: 246
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Adriana JANKOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 246
 • pokój: 246
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Szczepan LATOS STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 796
 • zew. 32 2077796
 • pokój: 246
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka MROŻEK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 796
 • zew. 32 2077796
 • pokój: 246
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marta ROMANIUK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 243
 • zew. 32 2077243
 • pokój: 243
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Izabela WAJDA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 244
 • zew. 32 2077244
 • pokój: 244
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Urszula BAZIA P.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU

 • wew. 257
 • zew. 32 2077257
 • pokój: 257
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ilona GARBACZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 254
 • zew. 32 2077254
 • pokój: 254
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna JANOTA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 255
 • zew. 32 2077255
 • pokój: 255
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marta KWIATKOWSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 254
 • zew. 32 2077254
 • pokój: 254
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Barbara PIĄTEK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 257
 • zew. 32 2077257
 • pokój: 257
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena SKRZYCZEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 256
 • zew. 32 2077256
 • pokój: 256
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena ŚWIETLIK STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 256
 • zew. 32 2077256
 • pokój: 256
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka WĘDKOWSKA-ZGRYZEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 257
 • zew. 32 2077257
 • pokój: 257
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Teresa WIERTEK EKSPERT

 • wew. 237
 • zew. 32 2077237
 • pokój: 237
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Beata KLICH STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 251
 • zew. 32 2077251
 • pokój: 252
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Beata TOBISZOWSKA-SZLĘZAK ADMINISTRATOR

 • wew. 251
 • zew. 32 2077251
 • pokój: 252
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jacek LINDEL STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

koordynator Biura Obsługi Klienta | koordynator ds. dostępności

 • wew. 923 | 562
 • zew. 32 2077923
 • pokój: 344
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ireneusz JAROSZEWSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 562
 • zew. 32 2077562
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Kinga ŁĄGIEWKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 562
 • zew. 32 2077562
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Rafał ANTONIK SPECJALISTA

 • wew. 239
 • zew. 32 2077239
 • pokój: 239
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka BANIAK STARSZY SPECJALISTA

 • wew. 239
 • zew. 32 2077239
 • pokój: 239
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Helena PRYBA SPECJALISTA

 • wew. 239
 • zew. 32 2077239
 • pokój: 239
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Natalia JAREMISZYN STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 242
 • zew. 32 2077242
 • pokój: 242
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jolanta KWOCZAŁA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 242
 • zew. 32 2077242
 • pokój: 242
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Kamil BROŃSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 319
 • zew. 32 2077319
 • pokój: 319
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena KOMAR STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Koordynator

 • wew. 319
 • zew. 32 2077319
 • pokój: 319
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Karina PRZYŁÓG STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 319
 • zew. 32 2077319
 • pokój: 319
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marek TARABUŁA RADCA GENERALNY

 • wew. 241
 • zew. 32 2077241
 • pokój: 241
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aleksandra SIMLAT INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 227
 • zew. 32 2077227
 • pokój: 218
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka CZUPAŁA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 247
 • zew. 32 2077247
 • pokój: 247
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Beata KRAWCZYK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 247
 • zew. 32 2077247
 • pokój: 247
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Beata SZMYŁA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Koordynator

 • wew. 247
 • zew. 32 2077247
 • pokój: 247
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25