Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Praktyki zawodowe

 

Każdy student szkoły wyższej lub uczeń szkoły średniej oraz pomaturalnej ma możliwość odbycia praktyki w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Studenci/uczniowie zainteresowani odbyciem praktyki w Urzędzie proszeni są o kontakt z pracownikiem Urzędu.

 

W trakcie indywidualnych konsultacji ustalane są warunki jej organizacji w tym m.in. miejsce odbywania praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania.

 

Na podstawie ustaleń chcący odbyć praktykę uczeń zobligowany jest do dostarczenia, najpóźniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyki, dwóch egzemplarzy umowy (porozumienia) określającej zasady i termin jej odbywania.

 

Umowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony szkoły.

 


 

Informacji udzielają pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego

Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji

ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice

 

Justyna Firlit tel. 32 20 77 246 (pok. 246) firlitj@katowice.uw.gov.pl

Anna Garbacz tel. 32 20 77 246 (pok. 246) garbacza@katowice.uw.gov.pl

Marta Kwiatkowska tel. 32 20 77 796 (pok. 246) kwiatkowskam@katowice.uw.gov.pl

Agnieszka Mrożek tel. 32 20 77 796 (pok. 246) mrozeka@katowice.uw.gov.pl