Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

„Niepodległa do Hymnu” już po raz 5

Grafika „Trenuj z wojskiem”/źródło: MON

Zdjęcie z zewnątrz budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - uczestnicy /fot. B. Szwedowski/

Uroczystość rozpoczynająca pielgrzymkę biegową do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki /fot. A. Kucharzewska/

Kanał Gliwicki - zdjęcie poglądowe /fot. ŚUW/

Wizyta laureatów konkursu „Od powrotu Śląska do Macierzy do współczesności, czyli historia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego” w ŚUW /fot. A. Księżnik/

Obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz agresji Związku Sowieckiego na Polskę /fot. ŚUW/

Kanał Gliwicki - zdjęcie poglądowe /fot. ŚUW/

Uroczystośc podpisania umów na zakup zeroemisyjnych autobusów - wspólne zdjęcie uczestników wydarzenia po podpisaniu umowy /fot. B. Szwedowski/