Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdjęcie poglądowe - seniorzy/fot. K. Szczepanek-Fatyga/

Grafika dot. programu Strzelnica w powiecie/autor: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Jasnogórskie święto dziękczynienia za plony

Obchody 42. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przez Wojewodę Śląskiego i Marszałka Województwa /fot. A. Księżnik/

Uczestnicy konferencji pn.

logotyp programu MALUCH+ graf. MRPiPS

Śląski Urząd Wojewódzki

30. rocznica największego pożaru lasów w historii powojennej Polski - Wicewojewoda Śląski składa wieniec w imieniu Prezesa Rady Ministrów /fot. A. Księżnik/

Wojewoda przewodniczy w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego/fot. K. Szczepanek-Fatyga

Wizyta Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu Martina Kremera w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim /fot. K. Szczepanek-Fatyga/