Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Rozpoczyna się budowa S1 Oświęcim–Bielsko-Biała/foto: ŚUW

Zdjęcie grupowe uczestników uroczystych obchodów 115-lecie zorganizowanego ratownictwa górniczego na ziemiach polskich/foto: M. Leciński

Wojewoda przemawia podczas briefingu prasowego/foto: ŚUW

Uczestnicy briefingu prasowego trzymają czek/fot/ ŚUW

Zdjęcie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach/fot. ŚUW

Scena w NOSPRze podczas Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 w Mieście Nauki Katowice/foto: ŚUW

„Niepodległa do Hymnu” już po raz 5

Grafika „Trenuj z wojskiem”/źródło: MON

Zdjęcie z zewnątrz budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - uczestnicy /fot. B. Szwedowski/