Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Akty prawne i dokumenty - graf. ŚUW
  • Data publikacji 22 marca 2022

Akty prawne i dokumenty wydane w związku z COVID-19

Zarządzenia Wojewody Śląskiego
Zarządzenie nr 66/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa śląskiego

Polecenia i decyzje Wojewody Śląskiego
Polecenie nr 1 /2020 Wojewody Śląskiego z dnia 09 marca 2020 roku dotyczące zorganizowania przez Wójta Gminy Godów zaplecza socjalnego dla punktu pomiaru temperatury na autostradzie A1 w rejonie przejścia granicznego w Gorzyczkach
Polecenie nr 2/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku dotyczące zorganizowania przez Wójta Gminy Krzyżanowice zaplecza socjalnego dla punktu kontroli sanitarnej w rejonie przejścia granicznego w Chałupkach oraz pomieszczeń do przeprowadzania kontroli granicznej
Polecenie nr 3/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku dotyczące zorganizowania przez Wójta Gminy Jeleśnia zaplecza socjalnego dla punktu kontroli sanitarnej w rejonie przejścia granicznego w Korbielowie oraz pomieszczeń do przeprowadzania kontroli granicznej
Polecenie nr 4/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku dotyczące zorganizowania przez Zarząd Powiatu Żywieckiego zaplecza socjalnego dla punktu kontroli sanitarnej w rejonie przejścia granicznego w Zwardoniu oraz pomieszczeń do przeprowadzania kontroli granicznej
Polecenie nr 5/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku dotyczące zorganizowania przez Wójta Gminy Krzanowice zaplecza socjalnego dla punktu kontroli sanitarnej w rejonie przejścia granicznego w Pietraszynie oraz pomieszczeń do przeprowadzania kontroli granicznej
Polecenie nr 6/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku dotyczące zorganizowania przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego zaplecza socjalnego dla punktu kontroli sanitarnej w rejonie przejścia granicznego w Cieszyn Chotĕbuz oraz pomieszczeń do przeprowadzania kontroli granicznej
Polecenie nr 8 /2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku dotyczące zamknięcia żłobków i klubów malucha
Polecenie nr 9/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku dotyczące zamknięcia (zawieszenia działalności) żłobków i klubów dziecięcych
Polecenie nr 10/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku
Polecenie nr 12/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2020 roku dotyczące wytypowania przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego miejsca kwarantanny tymczasowej
Polecenie nr 13/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2020 roku dotyczące wytypowania przez Zarząd Powiatu Żywieckiego miejsca kwarantanny tymczasowej
Polecenie nr 14/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2020 roku dotyczące wytypowania przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego miejsca kwarantanny tymczasowej
Polecenie nr 15/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2020 roku dotyczące wytypowania przez Zarząd Powiatu Raciborskiego miejsca kwarantanny tymczasowej
Polecenie nr 16/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2020 roku dotyczące wytypowania przez Wójta Gminy Ożarowice miejsca kwarantanny tymczasowej
Polecenie nr 17/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2020 roku dotyczące: dokonywania, przez funkcjonariuszy SOK, pomiaru temperatury ciała osób wjeżdżających na teren województwa śląskiego w pociągach przewożących pasażerów na trasach międzynarodowych
Polecenie nr 18/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2020 roku dotyczy: zapewnienie współpracy Policji z właściwymi jednostkami organizacyjnym pomocy społecznej
Polecenie nr 19/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2020 roku dotyczy: zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19
Polecenie nr 20/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2020 roku dotyczy: obowiązku informacyjnego
Polecenie nr 21/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 13 marca 2020 roku dotyczące zapewnienia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego środka transportu dla osób wytypowanych do odbycia kwarantanny tymczasowej
Polecenie nr 22/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 13 marca 2020 roku dotyczące ograniczenia kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, wynikających z Planu działań krótkoterminowych określonych w „Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji”
Polecenie nr 23/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2020 roku dotyczące uruchomienia Ośrodka „Relaks” dla osób wytypowanych do odbycia kwarantanny
Polecenie nr 24/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2020 roku dotyczące uruchomienia Wojewódzkiego Centrum Pediatrii KUBALONKA w Istebnej dla osób wytypowanych do odbycia kwarantanny
Polecenie nr 25/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2020 roku dotyczące przygotowania do uruchomienia miejsc kwarantanny
Polecenie nr 26/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2020 roku dotyczące objęcia nadzorem osób bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem
Polecenie nr 27/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2020 roku dotyczące zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS CoV 2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym
Polecenie nr 28/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2020 roku dotyczące przekształcenia struktur organizacyjnych Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w szpital jednoimienny zakaźny
Polecenie nr 29/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2020 roku dotyczące uruchomienia miejsca kwarantanny w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koszęcinie
Polecenie nr 30/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2020 roku dotyczące uwzględnienia podczas przekształcenia 10 % wskaźnika łózek respiratorowych w stosunku do wszystkich łóżek szpitalnych
Polecenie nr 31/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2020 roku dotyczące zmiany polecenia Wojewody Śląskiego nr 30/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie uwzględnienia podczas przekształcenia 10 % wskaźnika łóżek respiratorowych w stosunku do wszystkich łóżek szpitalnych
Polecenie nr 32/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2020 roku dotyczące uruchomienia miejsca kwarantanny w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich
Odwołanie polecenia nr 32
Polecenie nr 34/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2020 roku dotyczące uruchomienia miejsca kwarantanny w budynku Bursy Szkolnej mieszczącej się przy ul. Franciszkańskiej 13 w Zabrzu
Odwołanie polecenia nr 34
Polecenie nr 35/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2020 roku dotyczące doposażenia punktu kontroli granicznej
Polecenie nr 36/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2020 roku dotyczące: uruchomienia MOP Mszana Południe
Polecenie nr 37/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2020 roku dotyczące wyposażenia punktu kontroli granicznej
Polecenie nr 38/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 18 marca 2020 roku dotyczące doposażenia punktu kontroli granicznej
Polecenie nr 40/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 roku dotyczące zamknięcia żłobków, klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
Polecenie nr 41/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 roku dotyczące zamknięcia (zawieszenia działalności) żłobków, klubów dziecięcych i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
Polecenie nr 42/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 roku
Polecenie nr 43/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 roku
Polecenie nr 44/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 roku dotyczące uruchomienia miejsca kwarantanny w SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Polecenie nr 46 /2020 Wojewody Śląskiego z dnia 31 marca 2020 roku
Polecenie nr 47 /2020 Wojewody Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku
Polecenie nr 48 /2020 Wojewody Śląskiegoz dnia 1 kwietnia 2020 roku
Polecenie nr 49/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r.
Polecenie Nr 50/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r.
Polecenie nr 51/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku dotyczące zawieszenia działalności dziennych opiekunów
Polecenie nr 52/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r.
Polecenie nr 53/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r.
Zał. 1 do polecenia 53
Zał. 2 do polcecenia 53
Załącznik nr 1 do polecenia 53
Załącznik nr 2 do polecenia 53
Polecenie nr 56/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.
Polecenie nr 58/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku dotyczące zamknięcia żłobków, klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
Polecenie nr 59/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku dotyczące zamknięcia (zawieszenia działalności) żłobków, klubów dziecięcych i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
Polecenie nr 60/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku
Polecenie nr 61/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku dotyczące zawieszenia działalności dziennych opiekunów
Odwołanie polecenia nr 58, 59, 61
Polecenie nr 62/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2020 roku dotyczące działań zapewniających natychmiastowe wsparcie Domów Pomocy Społecznej
– Decyzja Nr ZKI.6330.9.5.2020 (14)
Decyzja Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r.
Decyzja Nr ZKI.6330.9.5.2020 (15)
– DECYZJA Nr IFVII2020
– Decyzja Nr ZKI.6330.2.1.2021(3)
 Decyzja Wojewody Śl., IFVII.6334.1.2021.pdf 
 Decyzja, odpady, COVID, IFVII.6334.3.2021.pdf 
– Decyzja nr IFVII.6334.2.2021
– Decyzja nr IFVII.6334.4.2021
- Decyzja nr IFVII.6334.8.2021
- Decyzja nr IFVII.6334.9.2021
- Decyzja - polecenia nr IFVII.6334.11.2021

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie opublikowania wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Wykaz szpitali o podwyższonej gotowosci - śląskie 4.04.2020

Rozporządzenia Rady Ministrów
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
– 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenia Ministra Zdrowia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Wróć