Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdjęcie gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego/foto: ŚUW

zdjęcie poglądowe - paszport mat. MSWiA 885x4451

Uroczystość powołania Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej - wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas wypowiedzi /fot. K.Szczepanek/

16. rocznica zawalenia się hali MTK - Wicewojewoda Śląski pod pomnikiem ofiar tragedii /fot. B. Półrolnik/

Wizyta Ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburga w ŚUW - wspólne zdjęcie Wicewojewody Śląskiego z Ambasadorem i Honorowym Konsulem /fot. B. Półrolnik/

Zdjęcie poglądowe - punkt wymazowy /fot. ŚUW/

Zdjęcie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach/fot. ŚUW

Pierwsze wstępne wyniki NSP 2021 - graf. GUS

Zdjęcie poglądowe - budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego /fot. ŚUW/

Zostań Operatorem Numerów Alarmowych! (zdjęcie: CPR katowice)