Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Archiwum zamówień

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych - III postępowanie BAI.272.75.2023 2023-11-13 2023-11-24
dostawa i zaprogramowanie urządzeń zapewniających alternatywny dostęp do Internetu przemiennikom Sieci Radiowych BA.I.272.71.2023 2023-11-10 2023-11-20
Dostawa sprzętu sieciowego BAI.272.63.2023 2023-11-10 2023-11-20
Dostawa umundurowania dla pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.69.2023 2023-11-09 2023-11-17
Dostawa kamer BA.I.272.67.2023 2023-11-03 2023-11-17
Dostawa centrali alarmowej wraz z instalacją i uruchomieniem BA.I.272.61.2023 2023-10-31 2023-11-09
Dostawa domowych detektorów tlenku węgla na potrzeby kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” BA.I.272.57.2023 2023-10-27 2023-11-09
Usługi telefonii stacjonarnej dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.43.2023 2023-10-18 2023-10-27
usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.65.2023 2023-10-11 2023-11-16
Wykonanie robót remontowo – wykończeniowych w wybranych budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – z lokalizacją w Częstochowie - drugie postępowanie. BA.I.272.66.2023 2023-10-06 2023-10-24
Dostawa materiałów biurowych BA.I.272.59.2023 2023-09-29 2023-10-31
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – II postępowanie BAI.272.51.2023 2023-09-26 2023-10-27
Dostawa drukarek BA.I.272.18.2023 2023-09-22 2023-10-25
dostawa regałów archiwalnych i półek do regałów BA.I.272.44.2023 2023-09-22 2023-10-27
dostawa foteli dyspozytorskich BA.I.272.55.2023 2023-09-18 2023-10-19
dostawa odzieży ochronnej przeciwchemicznej i ochrony biologicznej - 2 postępowanie BA.I.272.56.2023 2023-09-18 2023-09-26
zakup mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD BA.I.272.53.2023 2023-09-15 2023-10-20
Wykonanie robót remontowo – wykończeniowych w wybranych budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – z lokalizacją w Częstochowie BA.I.272.49.2023 2023-09-13 2023-09-28
Usługa archiwizacji dokumentacji dla Oddziału ds. Współpracy Terytorialnej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej ŚUW. BAI.272.35.2023 2023-09-11 2023-10-11
dostawa wraz z montażem monitoringu wizyjnego BA.I.272.28.2023 2023-08-16 2023-09-01
sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych BA.I.272.31.2023 2023-08-09 2023-09-11
Dostawa kopert i materiałów biurowych BA.I.272.24.2023 2023-08-07 2023-09-08
dostawa sprzętów i akcesoriów audiowizualnych - II postępowanie BA.I.272.48.2023 2023-08-03 2023-08-11
Dostawa paliw oraz innych usług samochodowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.47.2023 2023-07-31 2023-08-29
Dostawa umundurowania i odzieży BA.I.272.25.2023 2023-07-31 2023-08-10
Modernizacja lokalnej sieci komputerowej (LAN) w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25 BA.I.272.39.2023 2023-07-27 2023-08-17
dostawa sprzętów i akcesoriów audiowizualnych. BA.I.272.45.2023 2023-07-26 2023-08-03
Najem samoobsługowych terminali płatniczych typu CAT wraz z instalacją i serwisem BA.I.272.22.2023 2023-07-18 2023-09-08
Dostawa rzutek ratunkowych BA.I.272.32.2023 2023-07-17 2023-07-25
Dostawa odzieży ochronnej przeciwchemicznej i ochrony biologicznej BA.I.272.33.2023 2023-07-17 2023-07-25
Modernizacja budynków polegająca na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wybranych budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BAI.I.272.40.2023 2023-07-14 2023-08-04
Modernizacja parkingu zewnętrznego znajdującego się przy budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16 w ramach adaptacji budynku na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich BAI.272.34.2023 2023-07-12 2023-07-31
Usługa dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na lata 2024-2026 BA.I.272.29.2023 2023-07-05 2023-07-28
usługa wykonania ekspertyzy analogowo-cyfrowego systemu łączności radiowej BA.I.272.30.2023 2023-07-04 2023-07-19
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych BAI.272.19.2023 2023-06-30 2023-08-08
Dostawa stołów BA.I.272.36.2023 2023-06-26 2023-07-27
Usługa uruchomienia i utrzymania łączy telekomunikacyjnych z dostępem do sieci Internet – drugie postępowanie BAI.272.23.2023 2023-05-24 2023-06-02
Usługa archiwizacji dokumentacji dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. BAI.272.14.2023 2023-04-26 2023-05-29
Dostawa 5 sztuk słuchawek dwuusznych oraz 20 sztuk (10 kompletów) poduszek do słuchawek dla Wydziału Powiadamiania Ratunkowego BAI.272.13.2023 2023-04-20 2023-04-28
Dostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz licencji BA.I.272.16.2023 2023-04-06 2023-04-21
Dostawa akcesoriów komputerowych BA.I.272.12.2023 2023-04-04 2023-05-05
Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych BA.I.272.17.2023 2023-04-04 2023-05-10
Usługa uruchomienia i utrzymania łączy telekomunikacyjnych z dostępem do sieci Internet BA.I.272.10.2023 2023-03-31 2023-04-14
Dostawa kartonu offsetowego, kartonu ozdobnego i papieru do plotera BA.I.272.9.2023 2023-03-28 2023-04-28
Dostawa regałów archiwalnych BA.I.272.8.2023 2023-03-13 2023-04-20
Dostawa regałów BA.I.272.7.2023 2023-03-13 2023-04-17
Dostawa niszczarek BA.I.272.6.2023 2023-02-22 2023-02-24
Usługa ochrony osób i mienia w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a wraz w ochroną doraźną realizowaną przez Grupę Interwencyjną w okresie 01.01.2023r-31.01.2023r BA.I.272.92.2022 2022-12-27 2022-12-28
Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z ochroną doraźną realizowaną przez Grupę Interwencyjną w okresie 01.01.2023r-31.01.2023r. BA.I.272.93.2022 2022-12-27 2022-12-28
Usługa ochrony osób i mienia w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tychach przy ul. Przemysłowej 61 wraz w ochroną doraźną realizowaną przez Grupę Interwencyjną w okresie 01.01.2023r-31.01.2023r. BA.I.272.94.2022 2022-12-27 2022-12-28
Dostawa niszczarek BA.I.272.91.2022 2022-12-21 2023-01-05
Dostawa mebli biurowych FAMI BA.I.272.90.2022 2022-12-21 2023-01-05
Zakup kopertownicy BA.I.272.87.2022 2022-12-20 2023-01-05
Usługa ochrony osób i mienia w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Adama Kocura 16 i ul. Konstantego Damrota 16 wraz z ochroną doraźną realizowaną przez GI BA.I.272.86.2022 2022-12-07 2022-12-16
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2026 r. BA.I.272.85.2022 2022-12-02 2022-12-29
Usługa archiwuzacji dokumentacji dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.80.2022 2022-11-24 2022-12-02
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2026 r. BA.I.272.60.2022 2022-11-22 2022-11-28
Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia w budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.62.2022 2022-11-14 2022-11-21
Usługa wywozu odpadów z budynków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.79.2022 2022-11-09 2022-11-17
Usługa przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników i stażystów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2023 i 2024 roku BAI.272.78.2022 2022-11-08 2022-11-16
Usługa kompleksowego utrzymania czystości. BA.I.272.64.2022 2022-11-04 2022-11-14
Dostawa oraz aktualizacja oprogramowania antywirusowego BAI.272.53.2022 2022-11-03 2022-11-14
Dostawa materiałów biurowych BA.I.272.61.2022 2022-10-21 2022-11-03
Zakup sprzętu i urządzeń sieciowych BA.I.272.57.2022 2022-10-11 2022-10-20
Dostawa oprogramowania/licencji (nowe i odnowienia) – III postępowanie BAI.272.65.2022 2022-10-11 2022-10-14
Remont pomieszczeń Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego i Koordynacji Medycznej w Częstochowie ul. Sikorskiego 82/94 BA.I.272.59.2022 2022-10-04 2022-10-19
Usługa uruchomienia i utrzymania łączy telekomunikacyjnych z dostępem do sieci Internet na potrzeby Sieci Radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego BA.I.272.51.2022 2022-10-04 2022-10-14
Dostawa serwerów BA.I.272.40.2022 2022-09-29 2022-07-22
dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – III postępowanie BA.I.272.58.2022 2022-09-27 2022-10-28
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Naprawa uszkodzeń muru attyki od strony ul. Ligonia budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach” - 2 postępowanie BA.I.272.56.2022 2022-09-27 2022-10-05
Dostawa oprogramowania/licencji (nowe i odnowienia) – II postępowanie BAI.272.50.2022 2022-09-26 2022-10-04
Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. SO wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz montażem dźwigu osobowego” 3 postępowanie z prawem opcji BA.I.272.63.2022 2022-09-26 2022-10-17
Zakup central alarmowych BA.I.272.54.2022 2022-09-20 2022-10-25
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Adaptacja pomieszczeń wraz z wykonaniem systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku ŚUW ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. SO–PARTER”- 2 BA.I.272.55.2022 2022-09-19 2022-09-27
Dostawa i konfiguracja kolektorów danych wraz z oprogramowaniem wspomagającym proces inwentaryzacji środków trwałych BA.I.272.45.2022 2022-09-19 2022-10-20
Usługa archiwizacji dokumentacji dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BAI.272.47.2022 2022-09-13 2022-09-22
Dostawa wraz z montażem stanowiska do zarządzania kontrolą dostępu dla Straży Granicznej BAI.272.48.2022 2022-09-09 2022-10-11
Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. SO wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz montażem dźwigu osobowego”2 postępowanie BA.I.272.49.2022 2022-09-09 2022-09-26
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Naprawa uszkodzeń muru attyki od strony ul. Ligonia budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach” BA.I.272.46.2022 2022-09-02 2022-09-12
Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. SO, wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz montażem dźwigu osobowego BA.I.272.44.2022 2022-08-23 2022-09-07
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa wewnętrznego, zabytkowego dźwigu osobowego nr 5 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach” w branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej. BA.I.272.42.2022 2022-08-19 2022-08-29
Przebudowa wewnętrznego, zabytkowego dźwigu osobowego nr 5 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach BA.I.272.43.2022 2022-08-19 2022-09-06
Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji: „Budowa nowego budynku dla potrzeb Centrum Ratownictwa 112 przy ul. Kocura w Katowicach” BA.I.272.39.2022 2022-08-18 2022-08-26
Dostawa modułu BA.I.272.41.2022 2022-07-25 2022-09-19
Dostawa niszczarek dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.30.2022 2022-07-22 2022-08-23
Usługa przeglądów oraz konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych – II postępowanie BA.I.272.38.2022 2022-07-15 2022-07-25
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Adaptacja pomieszczeń wraz z wykonaniem systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. SO – PARTER BA.I.272.36.2022 2022-07-05 2022-07-13
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – II postępowanie BA.I.272.24.2022 2022-07-04 2022-08-17
Dostawa wraz z montażem stanowiska do zarządzania kontrolą dostępu dla Straży Granicznej BAI.272.32.2022 2022-07-04 2022-08-05
Zakup przenośnego urządzenia rentgenowskiego (RTG) z przeznaczeniem dla Placówki SG oraz laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków wraz z odpowiednim przeszkoleniem dla KAS BA.I.272.26.2022 2022-07-01 2022-08-11
Zakup ciężkiego kombinezonu pirotechnicznego - 2 postępowanie BA.I.272.37.2022 2022-06-20 2022-07-07
Dostawa kartonu offsetowego i papieru do plotera - 2 postępowanie BA.I.272.35.2022 2022-06-15 2022-07-18
Zakup zestawu do przesyłania danych do systemu POBYT - 2 postępowanie BA.I.272.34.2022 2022-06-15 2022-07-18
Dostawa sprzętu i akcesoriów sieciowych BAI.272.16.2022 2022-06-15 2022-06-23
Dostawa stanowisk do rejestracji elektronicznej danych identyfikacyjnych osoby – II postępowanie BA.I.272.33.2022 2022-06-14 2022-07-15
Dostawa oprogramowania/licencji (nowe i odnowienia) BAI.272.25.2022 2022-06-10 2022-06-21
Zorganizowanie zabezpieczenia medycznego uczestnikom oficjalnych delegacji zagranicznych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa ochranianych przez Służbę Ochrony Państwa podczas odbywania XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach (Konferencja WUF 11) poprzez zapewnienie gotowości zespołów transportowych BA.I.272.31.2022 2022-05-31 2022-06-07
Adaptacja pomieszczeń I piętra w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich – II postępowanie BA.I.272.29.2022 2022-05-26 2022-06-10
Zwiększenie gotowości szpitalnych oddziałów ratunkowych – SOR/ izb przyjęć – IP wraz z zapleczem łóżek szpitalnych oraz zwiększeniem gotowości szpitali poprzez wydzielenie zaplecza łóżek szpitalnych w ramach zabezpieczenia medycznego Konferencji WUF11 BA.I.272.28.2022 2022-05-26 2022-06-02
zapewnienie dodatkowej pomocy przedmedycznej tj. zespołów wyjazdowych, patroli ratowniczych i punktów pomocy medycznej na rzecz uczestników Konferencji WUF11 BA.I.272.27.2022 2022-05-24 2022-06-03
Usługa przeglądów i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego oraz urządzeń przeciwpożarowych. BAI.272.23.2022 2022-05-17 2022-05-25
Zakup systemu automatycznej kontroli granicznej – bramki ABC dla Straży Granicznej BAI.272.10.2022 2022-05-17 2022-06-20
Dostawa wykrywacza śladowych ilości materiałów wybuchowych i narkotyków BAI.272.6.2022 2022-05-13 2022-06-15
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego służącego do ewidencji i monitorowania dotacji udzielonych przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej BAI.272.5.2022 2022-05-13 2022-06-06
Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych BA.I.272.22.2022 2022-05-02 2022-06-02
Dostawa licencji i urządzeń sieciowych. BAI.272.9.2022 2022-04-28 2022-05-10
Dostawa akcesoriów komputerowych dla WPR BA.I.272.21.2022 2022-04-27 2022-05-30
dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.20.2022 2022-04-27 2022-05-30
Adaptacja pomieszczeń I piętra w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich wraz z modernizacją stacji wymienników ciepła i instalacji CO oraz wykonaniem instalacji wentylacji, klimatyzacji, ciepła technologicznego BA.I.272.19.2022 2022-04-15 2022-05-11
Dostawa zszywek do zszywacza elektrycznego Rexel Optima Electric oraz kopert z okienkiem BAI.272.11.2021 2022-04-13 2022-05-20
Zakup zestawu do przesyłania danych do systemu POBYT BA.I.272.17.2022 2022-04-04 2022-05-05
dostawa stanowiska do rejestracji elektronicznej danych identyfikacyjnych osoby BA.I.272.15.2022 2022-03-29 2022-04-29
Dostawa kartonu offsetowego i papieru do plotera BA.I.272.13.2022 2022-03-25 2022-04-26
dostawa systemu monitoringu BA.I.272.14.2022 2022-03-25 2022-04-26
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych. BAI.272.8.2022 2022-03-25 2022-04-27
Dostawa czytników dokumentów, czytników linii papilarnych, skanerów płaskich, klawiatur i myszek komputerowych. BAI.272.7.2022 2022-03-16 2022-03-29
Zakup ciężkiego kombinezonu pirotechnicznego BA.I.272.12.2022 2022-03-16 2022-06-03
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – IV postępowanie BA.I.272.41.2021 2022-01-05 2022-02-07
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych BA.I.272.71.2021 2021-12-31 2022-02-07
Usługa wywozu odpadów z budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tychach przy ul. Przemysłowej 61 – wywóz mebli i odpadów wielkogabarytowych. BAI.272.63.2021 2021-12-17 2021-12-03
Zakup nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego: Analiza Kart Statystycznych w Wydziale Zdrowia ŚUW BA.I.272.54.2021 2021-12-06 2022-01-24
Wykonanie nowych posadzek na 4 piętrze w budynku przy ul. Damrota 16 BA.I.272.68.2021 2021-11-29 2021-11-30
wykonanie nowych nadproży na 4 piętrze w budynku przy ul. Damrota 16 BA.I.272.69.2021 2021-11-29 2021-11-30
wykonanie nowych tynków i gładzi na 4 piętrze w budynku przy ul. Damrota 16 BA.I.272.70.2021 2021-11-29 2021-11-30
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej obejmującej obsługę numerów alarmowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BAI.272.62.2021 2021-11-26 2021-12-07
Usługi serwisowe i opieki autorskiej systemu komputerowego „Elektroniczny Nadzór Prawny” wdrożonego w Wydziale Nadzoru Prawnego ŚUW oraz zapewnienie dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis. BAI.272.47.2021 2021-11-23 2021-11-30
Dostawa kart kryptograficznych BA.I.272.66.2021 2021-11-15 2021-11-18
Dostawa liczarki do banknotów BA.I.272.64.2021 2021-11-09 2021-11-12
Zamówienie z wolnej ręki na dostawę akcesoriów komputerowych dla WPR BA.I.272.65.2021 2021-11-09 2021-11-12
Dostawa osprzętu telefonicznego BA.I.272.58.2021 2021-11-09 2021-11-16
Zakup i dostawa laptopów dla Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej w związku z realizacją zadań wieloletniego programu SENIOR+. BA.I.272.57.2021 2021-11-05 2021-11-10
Usługa ochrony osób i mienia w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przy ul. Damrota 16 BA.I.272.50.2021 2021-11-04 2021-11-15
Dostawa akcesoriów komputerowych dla WPR BA.I.272.61.2021 2021-11-03 2021-11-09
Dostawa kart kryptograficznych BA.I.272.53.2021 2021-10-29 2021-11-15
dostawa wraz z montażem elementów systemu telekomunikacyjnego – rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie ul. Sobieskiego 7 BA.I.272.51.2021 2021-10-27 2021-11-04
Dostawa rejestratora rozmów radiowych oraz przystawek dla radiotelefonów dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.56.2020 2021-10-27 2021-11-04
Dostawa liczarki do banknotów BA.I.272.55.2021 2021-10-27 2021-11-09
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. BA.I.272.52.2021 2021-10-22 2021-11-08
Usługi wywozu odpadów z budynków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. BAI.272.46.2021 2021-10-21 2021-10-29
Dostawa oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania VMware i Fortinet (FortiAnalyzer, FortiMail) BAI.272.23.2021 2021-10-21 2021-11-02
Zakup akcesoriów komputerowych dla Wydziału Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.48.2021 2021-10-11 2021-10-22
Dostawa czytników linii papilarnych BAI.272.49.2021 2021-10-11 2021-10-22
Dostawa laptopów i komputerów typu AiO BA.I.272.39.2021 2021-10-11 2021-10-22
Zakup masek przeciwgazowych filtracyjnych. BAI.272.43.2021 2021-10-06 2021-10-14
Usługa telefonii stacjonarnej dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na okres od 1.12.2021 r. do 30.11.2023 r. BA.I.272.33.2021 2021-10-05 2021-10-19
Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego z zasilaniem dedykowanym i ogólnym na 4 piętrze budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Damrota 16, wraz z dostawą sprzętu sieciowego. BAI.272.29.2021 2021-10-04 2021-10-20
Remont pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. BAI.272.44.2021 2021-10-01 2021-09-27
Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego wielkoformatowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi BA.I.272.40.2021 2021-09-28 2021-10-11
Zakup urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.37.2021 2021-09-22 2021-10-08
Dostawa odzieży ochronnej przeciwchemicznej i ochrony biologicznej BAI.272.42.2021 2021-09-22 2021-10-04
dostawa urządzeń oraz systemów telekomunikacyjnych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.36.2021 2021-09-22 2021-09-30
Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.24.2021 2021-09-10 2021-09-23
dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – III postępowanie BA.I.272.34.2021 2021-09-03 2021-09-15
Dostawa skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.38.2021 2021-09-03 2021-09-15
Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń IV piętra i wybranych pomieszczeń parteru, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16 BA.I.272.35.2021 2021-08-26 2021-09-10
Dostawa akcesoriów do wyrobu pieczątek, kartonu wizytówkowego i papieru do plotera dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.26.2021 2021-08-25 2021-09-28
„Zakup i dostawa laptopów dla Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej w związku z realizacją zadań wieloletniego programu SENIOR+". BA.I.272.32.2021 2021-08-24 2021-09-24
Remont pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. BAI.272.28.2021 2021-08-18 2021-09-03
Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu informatycznego do urządzenia Regula 4305 DMH – 2 kpl. zawierającego dane o zabezpieczeniach w paszportach i dokumentach tożsamości przeznaczonego do szczegółowej weryfikacji autentyczności dokumentów na II linii kontroli dokonywanej przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego w Grupie Służby Granicznej Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach. BAI.272.19.2021 2021-07-22 2021-07-30
Dostawa multimedialnego stołu konferencyjnego dla Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej oraz 150 szt. słuchawek oraz poduszek i kabli do słuchawek dla Wydziału Powiadamiania Ratunkowego BAI.272.25.2021 2021-07-21 2021-07-29
Dostawa 12 szt. hełmów balistycznych oraz 21 szt. pasów operacyjno-taktycznych BAI.272.15.2021 2021-07-15 2021-07-27
Dostawa laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków (spektroskopu przenośnego) oraz skanera rentgenowskiego do kontroli przesyłek i bagażu BAI.272.16.2021 2021-07-09 2021-08-16
Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Adaptacja pomieszczeń w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców”. BAI.272.20.2021 2021-07-09 2021-07-19
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa nowego budynku dla potrzeb „Centrum Ratownictwa 112” przy ul. Kocura w Katowicach” BA.I.272.21.2021 2021-07-01 2021-07-09
Zakup multimedialnego stołu konferencyjnego dla Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej oraz 65 szt. słuchawek oraz poduszek i kabli do słuchawek dla Wydziału Powiadamiania Ratunkowego BAI.272.14.2021 2021-06-18 2021-06-28
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. BAI.272.12.2021 2021-06-16 2021-06-04
Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16 – piętro 2 i 3 BA.I.272.17.2021 2021-06-07 2021-06-25
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – II postępowanie BA.I.273.18.2021 2021-06-04 2021-07-06
„Dostawa sprzętu informatycznego, kasy fiskalnej, podstawek pod laptopa, podkładek pod myszki komputerowe" BAI.272.9.2021 2021-05-26 2021-07-05
Dostawa mebli do pomieszczeń dyspozytorni medycznej w Gliwicach przy ul. Stanisława Konarskiego 26 BA.I.272.11.2021 2021-05-21 2021-06-02
Remont wybranych pomieszczeń obiektu pogotowia ratunkowego zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Stanisława Konarskiego 26 na potrzeby zintegrowanej dyspozytorni medycznej - postępowanie nr 2 BA.I.272.13.2021 2021-05-15 2021-06-01
Remont wybranych pomieszczeń obiektu pogotowia ratunkowego zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Stanisława Konarskiego 26 na potrzeby zintegrowanej dyspozytorni medycznej BA.I.272.8.2021 2021-04-27 2021-05-12
Zakup nowych licencji; odnowienie subskrypcji i wsparcia technicznego posiadanych licencji; zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. BAI.272.10.2021 2021-04-26 2021-05-05
Świadczenie usługi opieki serwisowej dla systemu "e-CZK" wykonanego na zlecenie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BAI.272.7.2021 2021-03-25 2021-03-29
Usługa telekomunikacyjna telefonii ruchomej wraz z dostawą kart SIM oraz usługi, obejmującej nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących na służbowych telefonach komórkowych dla ŚUW w Katowicach BA.I.272.6.2021 2021-03-18 2021-03-30
Usługa telekomunikacyjna w zakresie telefonii stacjonarnej. BA.I.272.5.2021 2021-03-12 2021-03-24
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem, dostawą materiałów eksploatacyjnych i systemem zarządzająco-monitorującym. BA.I.273.43.2020 2020-12-29 2021-02-01
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 - postępowanie nr 3 BA.I.272.44.2020 2020-12-29 2021-01-08
Usługa wywozu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku – Białej przy ul. Piastowskiej 40 – postępowanie nr 2. BAI.272.42.2020 2020-12-10 2020-12-15
Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia (wraz z przyległymi terenami oraz znajdujących się w nich osobami i mieniem) BA.I.272.32.2020 2020-11-19 2020-11-27
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego dostawy ciepła do budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Damrota 16. BAI.272.34.2020 2020-11-19 2020-12-04
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.27.2020 2020-11-06 2020-11-16
Zorganizowanie i obsługa punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców spoza UE w Oddziale ŚUW w Częstochowie, realizowanego w ramach projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji BA.I.272.31.2020 2020-11-02 2020-11-10
Usługi wywozu odpadów z budynków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.28.2020 2020-10-28 2020-11-05
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 - postępowanie nr 2. BA.I.272.35.2020 2020-10-22 2020-11-02
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania akt podręcznych Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. BA.I.272.29.2020 2020-10-08 2020-10-16
Dostawa sprzętu dla Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z przeznaczeniem dla komórek organizacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, zlokalizowanych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach BA.I.272.21.2020 2020-10-02 2020-12-02
Dostawa sprzętu informatycznego BAI.272.26.2020 2020-09-30 2020-11-02
Zakup słuchawek dwuusznych, kompatybilnych z konsolą operatorską DGT 5810-10 BA.I.272.25.2020 2020-09-15 2020-09-25
Wykonanie robót uzupełniających do drenażu opaskowego oraz izolacji pionowej budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku- Białej przy ul. Piastowskiej 40. BA.I.272.11.2020 2020-09-03 2020-09-11
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz datowników, numeratorów, wymiennych poduszek do pieczątek, uchwytów biurowych do pieczątek, automatów i materiałów do wykonywania pieczątek BA.I.272.20.2020 2020-08-28 2020-09-29
Dostawa wyposażenia na potrzeby Straży Granicznej BAI.272.19.2020 2020-08-24 2020-09-30
Dostawa licencji. BAI.272.22.2020 2020-08-19 2020-09-02
Dostawa skanerów BA.I.272.23.2020 2020-08-03 2020-09-04
Usługi dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r. BAI.272.24.2020 2020-07-31 2020-08-18
Dostawa mebli dla ŚUW BA.I.272.8.2020 2020-07-07 2020-07-15
Zakup ciężkiego kombinezonu pirotechnicznego - postępowanie nr 2 BAI.272.12.2020 2020-06-09 2020-06-18
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych BA.I.272.13.2020 2020-06-03 2020-07-06
Dostawa samochodu na potrzeby prowadzonych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach działań mających na celu przeciwdziałanie i reagowanie na zagrożenie związane z COVID-19. BAI.272.2.12.2020 2020-06-02 2020-06-09
Dostawa urządzeń do kontroli autentyczności dokumentów. BA.I.272.14.2020 2020-05-26 2020-06-30
Dostawa pojazdu specjalnego oraz wyposażenia na potrzeby Straży Granicznej. BA.I.272.9.2020 2020-04-10 2020-05-15
Dostawa urządzeń biurowych i informatycznych BA.I.272.6.2020 2020-04-03 2020-05-08
Dostawa licencji Veeam, VMware, Fortinet BAI.272.10.2020 2020-03-27 2020-04-10
Zakup ciężkiego kombinezonu pirotechnicznego BAI.272.7.2020 2020-03-06 2020-03-30
Wykonanie rekonstrukcji czterech płaskorzeźb pn.: „Alegoria Województwa Śląskiego” oraz montaż w pierwotnym miejscu, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 - postępowanie nr 2 BA.I.272.5.2020 2020-01-24 2020-02-03
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów języka angielskiego oraz języka rosyjskiego dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zajmujących się bezpośrednią obsługą cudzoziemców – obywateli państw trzecich w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony 10/2019/OG-FAMI).Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania częściowe: 1) Zadanie częściowe nr 1: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla 5 osób oraz kursów języka rosyjskiego dla 4 osób podzielonych na grupy według poziomu zaawansowania (pracowników świadczących pracę w siedzibie Urzędu w Katowicach). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 do ogłoszenia. 2) Zadanie częściowe nr 2: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla 5 osób oraz kursów języka rosyjskiego dla 2 osób podzielonych na grupy według poziomu zaawansowania (pracowników świadczących pracę w siedzibie Urzędu w Częstochowie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.2 do ogłoszenia. BAI.272.53.2019 2019-12-13 2019-12-23
Dostawa 26 sztuk teleskopowych lusterek inspekcyjnych z doświetleniem. BAI.272.58.2019 2019-12-09 2019-12-11
Dostawa 2 kamizelek odblaskowych z napisem „Kierujący ewakuacją CPR”. BAI.272.45.2019 2019-11-25 2019-11-25
Dostawa mobilnego urządzenia do wykrywania narkotyków i substancji odurzających dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. BA.I.272.52.2019 2019-11-21 2019-11-26
Dostawa wyposażenia dla Straży Granicznej BAI.272.51.2019 2019-11-18 2019-11-26
Zakup materiałów na potrzeby kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” (czujki tlenku węgla). BAI.272.49.2019 2019-11-08 2019-11-18
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania BAI.272.46.2019 2019-11-08 2019-11-20
Sukcesywna dostawa kartonu i papieru offsetowego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.50.2019 2019-11-08 2019-12-13
Dostawa teleskopowych lusterek inspekcyjnych z doświetleniem, narzędzi wielofunkcyjnych oraz indywidualnych środków ochrony w postaci płyt balistycznych BAI.272.44.2019 2019-11-07 2019-11-15
Dostawa systemu monitoringu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.47.2019 2019-11-04 2019-11-13
Dostawa mobilnego urządzenia do wykrywania narkotyków i substancji odurzających dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.48.2019 2019-11-04 2019-11-13
dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – III postępowanie. BA.I.272.43.2019 2019-10-25 2019-11-04
Dostawa odzieży ochronnej przeciwchemicznej BAI.272.41.2019 2019-10-24 2019-11-04
Dostawa 2 kpl. central alarmowych szczebla powiatowego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.42.2019 2019-10-23 2019-10-31
Dostawa tonerów dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.40.2019 2019-10-10 2019-11-12
zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów na potrzeby realizacji działania VI. „Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim” w ramach Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji BA.I.272.34.2019 2019-10-08 2019-10-21
Wykonanie rekonstrukcji czterech płaskorzeźb pn.: „Alegoria Województwa Śląskiego” oraz montaż w pierwotnym miejscu, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. BAI.272.31.2019 2019-10-07 2019-10-15
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – II postępowanie. BA.I.272.35.2019 2019-10-04 2019-10-14
Dostawa datowników, numeratorów, wymiennych poduszek do pieczątek, uchwytów biurowych do pieczątek, automatów i materiałów do wykonywania pieczątek BA.I.272.32.2019 2019-10-03 2019-10-07
Dostawa wkładów do metkownicy Dymo. BA.I.272.33.2019 2019-10-03 2019-10-07
Sukcesywna dostawa kartonu i papieru offsetowego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.30.2019 2019-09-20 2019-10-23
Usługa wywozu odpadów z budynków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.29.2019 2019-08-22 2019-09-02
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania BAI.272.25.2019 2019-08-16 2019-08-26
Dostawa z montażem systemów zabezpieczeń na dachach w podziale na 3 zadania częściowe: - zadanie częściowe nr 1 - dostawa z montażem systemu zabezpieczeń przeciwśniegowych na wybranych dachach, zabytkowego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, - zadanie częściowe nr 2 - dostawa z montażem systemu zabezpieczeń przeciwdziałających upadkowi na połaci głównej dachu zabytkowego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, - zadanie częściowe nr 3 - dostawa z montażem systemu zabezpieczającego przed upadkiem na dachu budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie. BAI.272.22.2019 2019-08-14 2019-08-29
Dostawa 2 kamizelek odblaskowych z napisem „Kierujący ewakuacją CPR”. BAI.272.28.2019 2019-08-05 2019-08-13
Wykonanie instalacji klimatyzacji przedsionków windowych oraz maszynowni dźwigów osobowych w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. BAI.272.26.2019 2019-07-31 2019-08-16
Dostawa materiałów biurowych, urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.24.2019 2019-07-29 2019-08-30
kompleksowa usługa (przywóz-rozładunek-ustawienie wg planów organizatora-rozłożenie-złożenie-załadunek-wywóz) 16 km barierek ochronnych (tzw. lekkich) w związku z defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2019 r. w Katowicach BA.I.272.27.2019 2019-07-26 2019-07-31
Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynkach magazynowych w Katowicach przy ul. Kocura 16, należących do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.16.2019 2019-07-17 2019-08-02
Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji– II postępowanie BA.I.272.12.2019 2019-07-16 2019-08-05
Dostosowanie budynku ŚUW w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7 do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej BAI.272.23.2019 2019-07-02 2019-07-17
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.19.2019 2019-06-28 2019-07-08
Dostawa pływającego 8-kołowego pojazdu amfibijnego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BAI.272.20.2019 2019-06-27 2019-07-05
„Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w postaci dokumentacji projektowej modernizacji parkingu dla samochodów osobowych wraz z jego przebudową i rozbudową przy budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a oraz pełnienie usługi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji” BA.I.272.17.2019 2019-06-27 2019-07-05
Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji pionowej przyziemia budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku- Białej przy ul. Piastowskiej 40 – III postępowanie BA.I.272.21.2019 2019-06-27 2019-07-15
Dostawa kamizelek odblaskowych z nadrukiem, kamizelek z nadrukiem, odzieży ochronnej przeciwchemicznej, sprzętu i środków materiałowych wyposażenia indywidualnego na potrzeby specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych (odzież ochronna, maski), gaśnic. BAI.272.15.2019 2019-06-19 2019-06-27
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. BA.I.272.13.2019 2019-05-16 2019-07-01
Remont wejścia i podjazdów od strony ul. Ligonia do Gmachu Sejmu Śląskiego położonego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach - postępowanie nr 2 BA.I.272.14.2019 2019-04-30 2019-05-14
Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji pionowej przyziemia budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku- Białej przy ul. Piastowskiej 40 BA.I.272.10.2019 2019-04-08 2019-04-24
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania BAI.272.11.2019 2019-04-08 2019-04-16
Remont wejścia i podjazdów od strony ul. Ligonia do Gmachu Sejmu Śląskiego położonego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach BA.I.272.9.2019 2019-04-02 2019-04-17
Zorganizowanie i obsługa Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. BA.I.272.6.2019 2019-03-18 2019-03-29
Zakup energii cieplnej dla budynku będącego w trwałym zarządzie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a BAI.272.30.2018 2018-12-20 2018-12-20
Usługa opieki serwisowej nad systemem Quorum, autorstwa firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Zabrzu, zwanego dalej Systemem, wraz z instalacją Systemu i migracją baz danych na nowy serwer Zamawiającego. BA.I.272.51.2018 2018-12-19 2018-12-21
Zakup nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego System Rozliczania Mandatów Karnych TBD-MK „Mandaty Karne” BA.I.272.52.2018 2018-12-14 2018-12-17
Zakup nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego: Analiza Kart Statystycznych w Wydziale Zdrowia ŚUW. BAI.272.31.2018 2018-12-14 2018-12-27
Zakup opieki serwisowej systemu komputerowego pn.: „Elektroniczny Dziennik Urzędowy Wojewody Śląskiego” BA.I.272.50.2018 2018-12-10 2018-12-12
Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia w budynkach oraz pomieszczeniach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. BA.I.272.36.2018 2018-11-29 2018-12-11
usługa uruchomienia i utrzymania 1 szt. łącza telekomunikacyjnego z dostępem do sieci internet – lokalizacja Ustroń, Schronisko Górskie PTTK „Równica” na Górze Równica BA.I.272.49.2018 2018-11-23 2018-11-27
Usługa świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz ze świadczeniem usług medycznych obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne nad pracownikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. BA.I.272.37.2018 2018-11-22 2018-11-30
Dostawa laptopa BA.I.272.47.2018 2018-11-13 2018-11-16
usługa uruchomienia i utrzymania 1 szt. łącza telekomunikacyjnego z dostępem do sieci internet – lokalizacja Zendek, ul. Główna 118, OSP w Zendku BA.I.272.42.2018 2018-11-02 2018-11-07
usługa uruchomienia i utrzymania 1 szt. łącza telekomunikacyjnego z dostępem do sieci internet – lokalizacja Częstochowa ul. Witosa 5, budynek wielorodzinny Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”, pomieszczenie techniczne nad szybem windy. BA.I.272.40.2018 2018-11-02 2018-11-07
Usługa zwiększenia gotowości szpitalnych oddziałów ratunkowych – SOR/ izb przyjęć – IP wraz z zapleczem dodatkowych łóżek szpitalnych oraz zwiększeniem gotowości szpitali poprzez wydzielenie dodatkowego zaplecza łóżek szpitalnych w ramach zabezpieczenia medycznego Konferencji COP24 BA.I.272.38.2018 2018-10-29 2018-11-05
Usługa dodatkowej pomocy przedszpitalnej tj. zespoły wyjazdowe, punkty pomocy medycznej i patrole ratownicze w ramach zabezpieczenia medycznego Konferencji COP24 BA.I.272.39.2018 2018-10-29 2018-11-05
Wykonanie dokumentacji projektowej drenażu opaskowego oraz izolacji pionowej budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 z uwzględnieniem zaleceń zawartych w „Ekspertyzie technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego ław i ścian fundamentowych budynku”. BA.I.272.32.2018 2018-10-19 2018-10-23
Dostawa agregatów pompowych przewoźnych do wody zanieczyszczonej wraz z wyposażeniem BA.I.272.29.2018 2018-10-16 2018-10-24
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2022 r. BAI.272.28.2018 2018-10-05 2018-11-13
Dostawa materiałów i urządzeń biurowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.23.2018 2018-10-03 2018-11-08
Zakup dwóch samochodów osobowych klasy średniej „D” sedan/liftback (benzyna, automatyczna skrzynia biegów) dla Śląskiego Urząd Wojewódzkiego. BA.I.272.27.2018 2018-09-27 2018-10-05
zakup sprzętu radiowego (przemienników radiowych), radiotelefonów oraz masztu antenowego i ich uruchomienie na potrzeby funkcjonowania Sieci Radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego. BA.I.272.26.2017 2018-09-24 2018-10-02
Usługa uruchomienia i utrzymania łączy telekomunikacyjnych z dostępem do sieci Internet na potrzeby zapewniania prawidłowego działania stacji przemiennikowych działających w ramach Sieci Radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego BA.I.272.21.2018 2018-09-18 2018-09-27
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu żelbetowego dachu przewiązki nad wjazdem zlokalizowanym od strony ul. Reymonta do budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 oraz wykonanie dokumentacji projektowej drenażu opaskowego oraz izolacji pionowej budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 z uwzględnieniem zaleceń zawartych w „Ekspertyzie technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego ław i ścian fundamentowych budynku”. BA.I.272.22.2018 2018-09-18 2018-09-26
Dostawa sprzętu i akcesoriów sieciowych, sprzętu komputerowego, podzespołów i akcesoriów komputerowych. BA.I.272.17.2018 2018-08-30 2018-10-19
DOSTAWA SAMOCHODÓW DLA ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH BA.I.272.19.2018 2018-08-14 2018-09-20
Aktualizacja licencji posiadanego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach oprogramowania ArcGIS, firmy Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) z siedzibą w Redlands Kalifornia USA, wraz z usługą wdrożenia i wsparcia. BA.I.272.9.2018 2018-08-10 2018-09-28
Naprawa gzymsu dachowego – od strony ul. Ligonia – w zabytkowym gmachu Śląskiego Urząd Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach BA.I.272.14.2018 2018-07-26 2018-08-10
Sukcesywna dostawa kartonu offsetowego, papieru offsetowego i papieru do plotera dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.16.2018 2018-07-25 2018-09-04
Dostawa dwóch sztuk drukarek kolorowych A3 dla Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.12.2018 2018-07-23 2018-08-29
Usługa zestawienia i utrzymania łącz typu punkt-punkt pomiędzy budynkiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach a jego Wydziałami oraz lokalizacjami Jednostek Administracji Zespolonej w Katowicach i w Tychach oraz usługa dzierżawy światłowodu wraz z osprzętem oraz wykonania instalacji światłowodowej niezbędnej do realizacji połączenia sieci teleinformatycznej pomiędzy budynkiem przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach, a budynkiem przy ul. Powstańców 41a w Katowicach. BA.I.272.7.2018 2018-04-26 2018-05-09
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.8.2018 2018-04-10 2018-06-15
ZAKUP AKTUALIZACJI I ROZSZERZEŃ LICENCJI ORAZ URZĄDZEŃ FORTINET, VMWARE, HP, VEEAM DLA ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH BA.I.272.6.2018 2018-03-19 2018-03-27
WYKONANIE REMONTU 11 POKOI BIUROWYCH NA PARTERZE W BUDYNKU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO 7 BA.I.272.4.2018 2018-03-05 2018-03-27
Wykonanie rozbudowy i przebudowy głównego wejścia do budynku śląskiego urzędu wojewódzkiego przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Częstochowie z dostosowaniem parteru dla osób niepełnosprawnych wraz z realizacją urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu BA.I.272.5.2018 2018-03-05 2018-03-27
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco-monitorującym oraz świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej na lata 2018-2021 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.198.2017 2018-01-03 2018-02-08
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.171.2017 2017-12-14 2017-12-15
Dostawa 2 sztuk licencji na oprogramowanie Intellij IDEA Iltimate Commercial Środowisko programistyczne IDE do programowania w języku JAVA, SCALA i AngularJS BA.I.272.188.2017 2017-12-11 2017-12-13
Zakup datowników, numeratorów, wymiennych poduszek do pieczątek, uchwytów biurowych do pieczątek BA.I.272.184 .2017 2017-12-01 2017-12-05
Dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco-monitorującym - postępowanie uzupelniające BAI.272.186 .2017 2017-12-01 2017-12-05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie od 01.01.2018 r. - 31.12.2018r. – II postępowanie BA.I.272.181.2017 2017-11-30 2017-12-08
Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (III postępowanie) BAI.272.185.2017 2017-11-24 2017-12-04
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. BA.I.272.182.2017 2017-11-21 2017-12-05
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.182.2017 2017-11-21 2017-12-05
Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek ŚUW w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7 do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej BA.I.272.123.2017 2017-11-17 2017-11-28
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek ŚUW w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7 do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. BA.I.272.123.2017 2017-11-17 2017-11-28
wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek ŚUW w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7 do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej BA.I.272.123.2017 2017-11-17 2017-11-28
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.180.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.179.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.178.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.177.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.176.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.175.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.174.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.173.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.172.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.171.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.170.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.169.2017 2017-11-14 2017-11-15
usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.168.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.167.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.166.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.165.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.166.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.165.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.164.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.163.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.162.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.161.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.160.2017 2017-11-14 2017-12-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.159.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.158.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.157.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.156.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.155.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.154.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.153.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.152.2017 2017-11-14 2017-11-15
Usługa sprzątania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.151.2017 2017-11-14 2017-11-15
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu korytarzy IV piętra budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 BA.I.272.116.2017 2017-11-10 2017-11-21
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu korytarzy IV piętra budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 BA.I.272.116.2017 2017-11-10 2017-11-21
Dostawa sprzętu komputerowego (karty zbliżeniowe Mifare S50 1k) dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.132.2017 2017-10-23 2017-10-31
Dostawa sprzętu komputerowego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.131.2017 2017-10-20 2017-10-31
Dostawa oprogramowania dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.124.2017 2017-10-17 2017-11-23
Postępowanie na zawarcie umowy wykonawczej na wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości. BA.I.272.120.2017 2017-10-17 2017-11-23
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, papieru do drukowania, automatów samotuszujących do wykonywania pieczątek oraz materiałów biurowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.115.2017 2017-10-11 2017-11-16
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, papieru do drukowania, automatów samotuszujących do wykonywania pieczątek oraz materiałów biurowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. BA.I.272.115.2017 2017-10-11 2017-10-19
Dostawa oprogramowania dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.124.2017 2017-10-11 2017-11-16
Remont pomieszczeń biurowych - 13 pokoi biurowych oraz 2 pomieszczeń w celu adaptacji na salę konferencyjną na I piętrze w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7 (III postępowanie) BAI.272.121.2017 2017-10-09 2017-10-24
usługa świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla śląskiego Urzędu wojewódzkiego w Katowicach w okresie 1.01.2018-31.12.2018. BA.I.272.55.2017 2017-10-09 2017-10-24
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej obejmujących obsługę numerów alarmowych z wykorzystaniem stacjonarnych łączy POTS lub /i ISDN w obiektach ŚUW w Katowicach w okresie 01.12.2017 r. – 30.11.2019r. BA.I.272.111.2017 2017-10-06 2017-10-26
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków będących w trwałym zarządzie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.83.2017 2017-10-06 2017-10-26
Remont pomieszczeń biurowych - 13 pokoi biurowych oraz 2 pomieszczeń w celu adaptacji na salę konferencyjną na I piętrze w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7 (III postępowanie). BAI.272.121.2017 2017-10-06 2017-10-16
Zakup sprzętu audiowizualnego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (II postępowanie) BAI.272.110.2017 2017-10-05 2017-10-13
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej obejmujących obsługę numerów alarmowych z wykorzystaniem stacjonarnych łączy POTS lub /i ISDN w obiektach ŚUW w Katowicach w okresie 01.12.2017 r. – 30.11.2019r. BA.I.272.111.2017 2017-10-05 2017-10-13
Zakup sprzętu audiowizualnego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (II postępowanie) BAI.272.110.2017 2017-09-13 2017-10-03
Remont toalet wraz z wymianą instalacji znajdujących się w pionie ryzalitu położonego przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Ligonia zabytkowego budynku ŚUW w Katowicach ul. Jagiellońska 25. BAI.272.84.2017 2017-08-11 2017-08-18
Wymiana pokrycia dachowego nad salą narad w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40 BAI.272.92.2017 2017-08-11 2017-08-28
Remont pomieszczeń biurowych - 13 pokoi biurowych oraz 2 pomieszczeń w celu adaptacji na salę konferencyjną na I piętrze w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7 (II postępowanie) BAI.272.97.2017 2017-08-11 2017-08-31
Remont toalet wraz z wymianą instalacji znajdujących się w pionie ryzalitu położonego przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Ligonia zabytkowego budynku ŚUW w Katowicach ul. Jagiellońska 25. BAI.272.84.2017 2017-08-03 2017-09-12
Zakup sprzętu audiowizualnego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BAI.272.61.2017 2017-08-02 2017-09-11
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco-monitorującym oraz świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej na lata 2017-2020 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.71.2017 2017-07-31 2017-08-04
Zakup sprzętu komputerowego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.20.2017 2017-07-31 2017-08-04
Wykonanie robót polegających na wymianie części instalacji centralnego ogrzewania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 BAI.272.50.2017 2017-07-11 2017-07-26
Zakup energii cieplnej dla budynku będącego w trwałym zarządzie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 BA.I.272.25.2017 2017-07-11 2017-07-26
Wykonanie robót polegających na wymianie części instalacji centralnego ogrzewania w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 BAI.272.50.2017 2017-07-10 2017-06-12
Wymiana pokrycia dachowego nad salą narad w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40 BA.I.272.66.2017 2017-07-05 2017-08-10
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7 BA.I.272.51.2017 2017-06-06 2017-06-12
Remont korytarzy V piętra budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 BA.I.272.72.2017 2017-06-06 2017-06-12
Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.69.2017 2017-06-05 2017-07-18
Remont pomieszczeń biurowych - 13 pokoi biurowych oraz 2 pomieszczeń w celu adaptacji na salę konferencyjną na I piętrze w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7. BAI.272.24.2017 2017-05-29 2017-06-13
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA AKTUALIZACJĘ ORAZ ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGO I BIUROWEGO DLA ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO BAI.272.53.2017 2017-05-29 2017-06-30
Wykonanie instalacji klimatyzacji V piętra w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 BA.I.272.54.2017 2017-05-24 2017-06-08
Naprawa gzymsu dachowego – od strony ul. Ligonia – w zabytkowym gmachu Śląskiego Urząd Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach. BA.I.272.47.2017 2017-05-18 2017-06-05
Remont toalet wraz z wymianą instalacji znajdujących się w pionie ryzalitu położonego przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Ligonia zabytkowego budynku ŚUW w Katowicach ul. Jagiellońska 25 BA.I.272.30.2017 2017-05-08 2017-05-23
Dostawa mebli biurowych BAI.272.10.2017 2017-05-05 2017-05-18
Zakup radiotelefonów na potrzeby funkcjonowania Sieci Radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego. BAI.272.19.2017 2017-04-28 2017-05-10
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku ŚUW w Częstochowie oraz wykonanie robót polegających na wymianie części instalacji centralnego ogrzewania w budynku ŚUW w Bielsku-Białej BAI.272.11.2017 2017-04-20 2017-05-05
Dostawa materiałów biurowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.9.2017 2017-04-14 2017-06-07
Dostawa urządzeń biurowych (urządzenia wielofunkcyjne, przystawki do skanerów szczelinowych, skaner szczelinowy, drukarki laserowe) dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. BA.I.272.6.2017 2017-04-07 2017-05-30
WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CZĘSTOCHOWIE I BIELSKU BIAŁEJ BA.I.272.5.2017 2017-04-06 2017-04-21
ZAKUP AKTUALIZACJI I ROZSZERZEŃ LICENCJI FORTINET, VMWARE, IBM, VEEAM DLA ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH. BAI.272.7.2017 2017-03-21 2017-04-27
Zakup 10 kart kryptograficznych i 10 czytników kart dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. BA.I.272.58.2016 2016-12-22 2017-01-09
Dostawa czytników linii papilarnych, czytników dokumentów i skanerów fotograficznych. BA.I.272.57.2016 2016-11-28 2016-12-02
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu korytarzy V piętra budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. BA.I.272.59.2016 2016-11-28 2016-12-02
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym obsługa numerów alarmowych, z wykorzystaniem stacjonarnych łączy POTS lub/i ISDN w obiektach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r. BAI.272.56.2016 2016-11-22 2016-12-02
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie od 01.01.2017r. - 31.12.2017r. BA.I.272.55.2016 2016-11-17 2016-11-23
Wykonanie 3 opinii biegłego o powierzchni użytkowej budynków lub powierzchni gruntu, na którym znajdowały się budynki, wchodzących w skład nieruchomości pozostawionych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związkuz wojną prowadzoną w latach 1939-1945 BA.I.272.54.2016 2016-10-28 2016-11-07
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz ze świadczeniem usług medycznych obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne nad pracownikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.45.2016 2016-10-25 2016-11-09
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej „Montaż instalacji wentylacji mechanicznej pięciu pomieszczeń poligrafii w budynku ŚUW” oraz wykonanie roboty budowlanej „Montaż instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń archiwum w budynku ŚUW” BA.I.272.31.2016 2016-10-13 2016-10-31
WYŁONIENIE BIEGŁEGO RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO ŚWIADCZĄCEGO USŁUGĘ WYKONANIA OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCJE DROGOWE, STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ USTALENIA ODSZKODOWAŃ. BA.I.272.50.2016 2016-10-07 2016-10-14
Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe,budowę gazociągu oraz pod budowlę przeciwpowodziową. BA.I.272.51.2016 2016-10-06 2016-10-14
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BAI.272.52.2016 2016-10-01 2016-11-03
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Terenowych Punktach Paszportowych BA.I.272.32.2016 2016-10-01 2016-11-02
Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia w budynkach oraz pomieszczeniach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.33.2016 2016-10-01 2016-11-02
Dostawa materiałów biurowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.46.2016 2016-10-01 2016-11-02
Dotyczy postępowania na zawarcie umowy wykonawczej na wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości. BA.I.272.48.2016 2016-09-21 2016-09-29
Kompleksowa usługa związana z zabezpieczeniem logistycznym organizowanych szkoleń obronnych dla firmy Messer Polska Sp. z o.o. BA.I.272.44.2016 2016-09-16 2016-09-26
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w tym obsługa numerów alarmowych, z wykorzystaniem stacjonarnych łączy POTS lub/i ISDN w obiektach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie od 01.09.2016 r. do 30.11.2016 r. BA.I.272.47.2016 2016-09-16 2016-10-05
Kompleksowa usługa związana z zabezpieczeniem logistycznym organizowanych szkoleń obronnych oraz przygotowanie i przeprowadzenie wykładów – II postępowanie. BA.I.272.49.2016 2016-09-13 2016-09-28
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Częstochowie BAI.272.42.2016 2016-09-08 2016-09-12
Wykonanie instalacji oddymiania budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej w Katowicach BAI.272.41.2016 2016-09-07 2016-09-12
Kompleksowa usługa związana z zabezpieczeniem logistycznym organizowanych szkoleń obronnych szkolenie dla firmy Messer– postępowanie nr II BA.I.272.43.2016 2016-08-23 2016-08-31
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie 01.08.2016 r. – 31.12.2016 r. BA.I.272.36.2016 2016-08-03 2016-08-03
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie toalet wraz z wymianą instalacji znajdujących się w pionie ryzalitu położonego przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Ligonia w gmachu ŚUW w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 BA.I.272.40.2016 2016-07-27 2016-08-04
Dotyczy postępowania na zawarcie umowy wykonawczej na wykonanie ocen prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości. BA.I.272.39.2016 2016-07-27 2016-08-16
Zakup kasy fiskalnej. BAI.272.38.2016 2016-07-26 2016-07-26
Dotyczy postępowania na zawarcie umowy wykonawczej na wykonanie ocen prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości. BA.I.272.35.2016 2016-07-22 2016-08-01
Kompleksowa usługa związana z zabezpieczeniem logistycznym organizowanych szkoleń obronnych oraz przygotowanie i przeprowadzenie wykładów BA.I.272.37.2016 2016-07-18 2016-07-22
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie i montaż płotków przeciwśnieżnych na dachu zabytkowego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25. BA.I.272.29.2016 2016-07-13 2016-07-27
Świadczenie usługi dystrybucji ciepła do budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 27. BA.I.272.18.2016 2016-07-12 2016-07-11
Dostawa sprzętu radiowego (przemienniki radiowe wraz z osprzętem), radiotelefonów oraz masztu antenowego i ich uruchomienie na potrzeby funkcjonowania Sieci Radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego. BA.I.272.26.2016 2016-06-30 2016-07-21
Dotyczy postępowania na zawarcie umowy wykonawczej na wykonanie oceny prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości. BA.I.272.30.2016 2016-06-27 2016-07-08
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie toalet wraz z wymianą instalacji znajdujących się w pionie ryzalitu położonego przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Ligonia w gmachu ŚUW w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 BA.I.272.25.2016 2016-06-16 2016-06-24
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w okresie 01.07.2016 r. – 31.07.2016 r. BA.I.272.27.2016 2016-06-10 2016-06-15
wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję drogową realizowaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy BA.I.272.22.2016 2016-05-24 2016-06-02
Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe BA.I.272.23.2016 2016-05-24 2016-06-20
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej we wszystkich obiektach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. BA.I.272.20.2016 2016-05-24 2016-06-02
Wykonanie 6 opinii biegłego o powierzchni użytkowej budynków lub powierzchni gruntu, na którym znajdowały się budynki,wchodzących w skład nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP w związku z wojną prowadzoną w latach 1939-1945 BA.I.272.28.2016 2016-05-24 2016-06-02
Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję drogową realizowaną przez Zarząd Województwa Śląskiego BA.I.272.21.2016 2016-05-20 2016-05-24
Zawarcie umowy ramowej ustalającej ogólne warunki udzielania zamówień publicznych na wykonywanie ocen prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych, określających wartość rynkową nieruchomości. BA.I.272.7.2016 2016-05-17 2016-05-30
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie i montaż płotków przeciwśnieżnych na dachu zabytkowego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25. BA.I.272.19.2016 2016-05-13 2016-05-30
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i niszczarek dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.16.2016 2016-05-12 2016-05-24
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.17.2016 2016-05-11 2016-05-19
Sukcesywna dostawa papieru offsetowego i kartonu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.12.2016 2016-04-21 2016-04-29
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie i montaż płotków przeciwśnieżnych na dachu zabytkowego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 BII.272.3.2016 2016-04-20 2016-05-05
Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań. BA.I.272.10.2016 2016-04-14 2016-04-25
Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątk.świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych,określających wartość nieruchom.przezn.pod inwestycje drog.oraz szkód powstałych w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości BA.I.272.14.2016 2016-04-14 2016-04-25
wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań BA.I.272.15.2016 2016-04-14 2016-04-25
Zakup aktualizacji licencji i urządzeń Fortinet, VMWare i Veeam na 12 miesięcy dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BAI.272.13.2016 2016-04-11 2016-04-19
Zakup podnóżków dla pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.11.2016 2016-03-24 2016-04-05
Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości uwłaszczanych na rzecz państwowych osób prawnych BA.I.272.9.2016 2016-03-23 2016-04-06
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów na 2016 r. i 2017 r. BA.I.272.5.2016 2016-03-16 2016-03-29
Wybór uprawnionego geodety, świadczącego usługi obejmujące wykonanie map do celów prawnych z projektami podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych na obszarze Gminy Pszczyna, częściowo zajętych w dacie 31 grudnia 1998 r. pod drogi publiczne BA.I.272.4.2016 2016-03-04 2016-03-14
Wykonanie 6 opinii biegłego o powierzchni użytkowej budynków lub powierzchni gruntu, BA.I.272.6.2016 2016-03-04 2016-03-14
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na okres od 01.04. 2016 do 30.06. 2016 r. BA.I.272.8.2016 2016-03-04 2016-03-14