Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Z czym się wiąże?

W ramach udzielonego patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany:

  • poinformować współorganizatorów i uczestników o przyznanym wyróżnieniu,
  • umieścić logotyp Wojewody (dostępny do pobrania poniżej) oraz informacje na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych,
  • zadbać o to, aby wzmianka o przyznanym wyróżnieniu pojawiła się w wszystkich przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia,
  • usunąć logotyp Wojewody ze swoich stron internetowych po zakończeniu przedsięwzięcia.

 

Należy pamiętać, że udzielenie patronatu honorowego lub zgoda na udział w komitecie honorowym nie są równoznaczne z deklaracją udzielenia wsparcia organizacyjnego, rzeczowego lub finansowego ani osobistego udziału Wojewody w przedsięwzięciu.

 

Informacje o przyznaniu patronatu nie są zamieszczane na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ani rozpowszechniane w żaden inny sposób przez Urząd lub Wojewodę (wyjątkowo informacje takie mogą zostać zamieszczone w mediach społecznościowych, tj. na profilu Urzędu prowadzonym na Facebooku).

 

Kategoria: Patronaty - do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wniosek o udzielenie honorowego patronatu Wojewody Ślaskiego 42 KB 2017-08-21 14:44:17
Logo Wojewody Śląskiego 3.54 MB 2017-08-21 14:44:42