Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Jak uzyskać?

WNIOSEK

Aby ubiegać się o honorowy patronat lub uzyskać zgodę na udział Wojewody w komitecie honorowym należy wypełnić i dostarczyć do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek, który dostępny jest do pobrania poniżej.
✸ Ważne! Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone przez głównego organizatora przedsięwzięcia.

 

TERMIN

Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż pół roku i co najmniej 50 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia (wnioski złożone przed i po określonym terminie nie będą rozpatrywane).

 

ZAŁĄCZNIKI

Do wniosku należy dołączyć:

 • program przedsięwzięcia lub regulamin, zawierający informacje o wszelkich kosztach ponoszonych przez uczestników,
 • plan finansowania przedsięwzięcia,
 • dokumenty potwierdzające przyznanie patronatu przez inne instytucje (np. skany), o ile takowe istnieją.

 

DOSTARCZENIE WNIOSKU

Wniosek można dostarczyć do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na 3 sposoby:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patronaty@katowice.uw.gov.pl z dopiskiem „Patronat honorowy” lub „Komitet honorowy” w tytule maila;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice
  z dopiskiem „Patronat honorowy” lub „Komitet honorowy”;
 • osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu z dopiskiem „Patronat honorowy” lub „Komitet honorowy”.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Podczas rozpatrywania wniosku organizator może zostać poproszony o udzielenie dodatkowych informacji związanych z planowanym przedsięwzięciem. Należy więc pamiętać o umieszczeniu we wniosku wszelkich niezbędnych danych kontaktowych (telefon, adres e-mail). Do czasu udzielenia odpowiedzi przez organizatora proces decyzyjny zostaje wstrzymany.

 

DECYZJA

Decyzja w sprawie udzielenia patronatu lub członkostwa Wojewody w komitecie honorowym dostarczana jest za pomocą poczty tradycyjnej lub na adres e-mail wskazany we wniosku. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie można się od niej odwoływać.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wojewoda ma prawo, bez podania przyczyny, odebrać uprzednio przyznany patronat lub cofnąć swój udział w komitecie honorowym.

Kategoria: Patronaty - do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wniosek o udzielenie honorowego patronatu Wojewody Ślaskiego 42 KB 2017-08-21 14:44:17
Logo Wojewody Śląskiego 3.54 MB 2017-08-21 14:44:42