Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Szkolenie kierowców

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski we wskazanych wyżej sprawach można wysyłać na adres:

 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

Wydział Infrastruktury

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

 

lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 122.