Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

 • I

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu dla osoby pełnoletniej

  Wniosku nie musisz już wypełniać odręcznie – złożysz go w dowolnym punkcie paszportowym (gdzie złożyć wniosek), w formie elektronicznego wniosku wygenerowanego w rejestrze przez pracownika punktu na podstawie danych podanych przez Ciebie oraz zgromadzonych w dostępnych rejestrach państwowych, który podpiszesz na urządzeniu do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego.

   

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w punkcie paszportowym.

   

  Wniosek składa osobiście:

  • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • opiekun prawny lub kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym wymagana jest obecność osoby, dla której składany jest wniosek,

   

  Podczas składania wniosku podaj pracownikowi punktu swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, w celu przekazania ich do Rejestru Danych Kontaktowych. Dzięki RDK otrzymasz powiadomienie, że Twój paszport jest gotowy do odbioru i będziesz mógł go odebrać niezwłocznie po dostarczeniu do punktu paszportowego.

 • II

  Wymagane dokumenty

  Skompletuj dokumenty, które powinny zostać przedłożone przy składaniu wniosku - pomocny będzie poniższy wykaz:

  • Twój ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany,
  • ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty (o ile został wydany) osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny lub opiekun,
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej (sprawdź ile zapłacisz za paszport),
  • dokument uprawniający do skorzystania z ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu, jeśli przysługuje Ci takie prawo,
  • wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora oraz ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty,
   o ile został wydany, dla osoby znajdującej się pod opieką lub kuratelą,
  • fotografia osoby, której ma być wydany dokument paszportowy wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy (dowiedz się jak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie paszportowe),

 • III

  Odbiór paszportu

  Paszport odbierzesz osobiście w punkcie paszportowym, w którym złożyłeś wniosek o jego wydanie.

   Paszport odbiera osobiście:

  • osoba posiadająca pełną zdolnośc do czynności prawnych,
  • opiekun prawny lub kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym nie jest wymagana obecność osoby, dla której odbierany jest paszport.

   Przy odbiorze paszportu zostanie potwierdzona Twoja tożsamość. Pracownik punktu paszportowego zrobi to na podstawie ważnego dokumentu paszportowego, ważnego dowodu osobistego , innego dokumentu tożsamości , danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub na podstawie Twoich odcisków palców.

   Skorzystaj z możliwości sprawdzenia, czy Twoje dane zamieszczone w paszporcie (osobowe i biometryczne) są zgodne ze stanem faktycznym. Umożliwi Ci to pracownik punktu paszportowego za pomocą czytnika elektronicznego.

  Stan realizacji swojego paszportu możesz sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl wpisując numer sprawy znajdujący się na potwierdzeniu złożenia wniosku.

   Po odbiór paszportu przyjdź z dotychczasowym dokumentem paszportowym, który pracownik punktu anuluje i pozostawi w punkcie. Jeśli w paszporcie są ważne wizy - koniecznie poinformuj o tym pracownika, gdyż strony zawierające wizy nie podlegają fizycznemu anulowaniu.  Jeśli chcesz zachować anulowany dokument np. ze względów sentymentalnych poproś pracownika punktu o zwrot anulowanego paszportu.

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców