Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

ZDJĘCIE DO PASZPORTU LUB PASZPORTU TYMCZASOWEGO

Sprawdź jak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie paszportowe (punkt foto i ksero pokój 116, parter).

Kolorowa fotografia przedkładana do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego powinna spełniać następujące wymogi:

 1. ma wymiary 35 × 45mm,
 2. jest wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, ma dobrą ostrość, oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry,
 3. obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 4. przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie,
 5. odzwierciedla w sposób nie budzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego,
 6. jest wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego,
 7. osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
 8. osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

 

Dopuszczalne wyjątki od powyższych wymogów:

 • fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami – dot. osób z wadą narządu wzroku – należy wówczas przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 • fotografia może przedstawiać osobę w nakryciu głowy z w pełni widocznym wizerunkiem – dot. osób noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – należy wówczas przedstawić zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • fotografia może nie spełniać wymogów fotografii określonych w pkt 7 - dot. dzieci do 5 roku życia, osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, osób, których stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tych wymogów;

 

 • fotografia może przedstawiać osobę w nakryciu głowy – dot. osób noszących nakrycie głowy, w związku z leczeniem lub wypadkiem – należy wówczas przedstawić dokumenty uprawdopodobniające, że taka potrzeba jest konsekwencją przebytego leczenia lub wypadku
Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich