Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

ZDJĘCIE DO PASZPORTU

Sprawdź jak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie paszportowe (punkt foto i ksero pokój 116, parter).

Wymagania dot. kolorowej fotografii osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego:

  • wymiary 35 × 45mm,
  • wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
  • odwzorowująca naturalny kolor skóry,
  • mająca dobrą ostrość,
  • obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  • pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
  • przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Dopuszczalne wyjątki od powyższych zasad:
         Osoba z wadami wzroku może złożyć fotografię, przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tym przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.
         Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię, przedstawiającą ją w nakryciu, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W tym przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
         • Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba ze względu na stan zdrowia może złożyć kolorową fotografię spełniającą wymagania:
              »  wymiary 35 × 45mm,
              »  wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
              »  odwzorowująca naturalny kolor skóry,
              »  mająca dobrą ostrość,
              »  obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
              »  pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
              »  przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W tym przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

            Kolorowa fotografia dla dziecka do 5 roku życia powinna spełniać wymagania:
               »  wymiary 35 × 45mm,
               »  wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,
               »  odwzorowująca naturalny kolor skóry,
               »  mająca dobrą ostrość,
               »  pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
               »  przedstawiająca dziecko w pozycji frontalnej.
Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców