Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji prasowej dot. programów
  • Data publikacji 6 listopada 2017

Kolejne dobre zmiany

Na rozwój sieci miejsc i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rząd przeznaczy trzykrotnie większą kwotę niż obecnie. Łączna pula środków w programie „Maluch plus” wzrośnie ze 150 mln do 450 mln złotych.

Zapewnienie opieki nad najmłodszymi dziećmi to zadanie własne gminy. Z tym niestety jest różnie.  Dzisiaj w 70 proc. gmin w Polsce nie ma żadnego żłobka czy klubu dziecięcego […]. To absolutnie musi ulec zmianie. […] Stąd też w programie „Maluch” pojawił się „plus” – dokonujemy zmiany w tym programie, ale przede wszystkim zwiększamy środki na funkcjonowanie tego programu – powiedział na konferencji prasowej Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu z dziennikarzami, które odbyło się w bielskiej placówce Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wziął także udział wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Jak podkreślał wiceminister Szwed, część tych trzykrotnie zwiększonych środków pochodzi z Funduszu Pracy, ponieważ tworzenie miejsc opieki nad małymi dziećmi i ułatwianie godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi sprzyja aktywizacji zawodowej rodziców. Środki te będą kierowane przede wszystkim do gmin, w których bezrobocie wśród kobiet jest wyższe.  Wysokość dotacji do utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego może sięgać do 80 procent. Szczegóły dotyczące składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach rządowego programu „Maluch plus” można znaleźć pod linkiem: https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/program-maluch-2018

W 2016 roku w województwie śląskim  powstało 278 żłobków i 20 klubów dziecięcych, co oznacza drugi wynik w kraju.  – Mamy nadzieję, że po wprowadzeniu wyższego finansowania w przyszłorocznym budżecie tych ośrodków będzie zdecydowanie więcej – zaznaczył wiceminister Szwed.

Do rozwoju sieci miejsc i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie śląskim nawiązał wicewojewoda Chrząszcz. – Program „Maluch plus” to drugi wielki program realizowany przez rząd. 861 nowych miejsc w żłobkach lub innych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 powstaje w tym roku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nie będziemy mówili już o setkach miejsc, ale o ich tysiącach – mówił wicewojewoda. – 26 października wszystkie gminy w województwie śląskim otrzymały informację o programie. Nie może być tak, że w 70 proc. gmin w Polsce nie ma żadnego żłobka czy klubu dziecięcego – dodał.

O tym, jak program „Maluch plus” był realizowany w ubiegłych latach opowiedziała Dorota Wójtowicz, dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej ŚUW. W 2016 roku w ramach programu trafiło do naszego województwa około 14 mln zł. Średnio przygotowanie jednego miejsca opieki dla dzieci kosztowało około 10 tys. złotych. – Ten program pozwala nie tylko tworzyć te miejsca, ale pozwala również dofinansować ich funkcjonowanie – podkreślała na konferencji dyrektor Wójtowicz.

Program „Maluch plus” realizowany jest w 2018 roku w ramach jednej edycji składającej się z czterech modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

 „Maluch plus” to nie jedyny program, któremu poświęcono dzisiejszą konferencję prasową. Podczas spotkania dziennikarze mogli zapoznać się z najnowszymi danymi dotyczącymi programu „Rodzina 500 plus”.

Jak poinformował wiceminister Szwed, wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500plus” objęto w Polsce już ponad 3,9 mln dzieci do 18 lat, a w całym kraju świadczenie wychowawcze trafia do 2,62 mln rodzin. W województwie śląskim świadczenie otrzymuje 277 tys. rodzin, a wsparciem objętych jest 405 tys. dzieci. W naszym regionie do rodzin, od początku trwania programu, trafiło 3,836 mld złotych.

W nowym okresie zasiłkowym – od 1 sierpnia do 31 października – złożono ponad 272 tys. wniosków, a decyzji wydano ponad 228 tysięcy.

Ostatnim tematem poruszanym podczas konferencji prasowej było dokończenie budowy drogi S1 (wcześniej S69, tzw. Obejście Węgierskiej Górki). Jak poinformował wiceminister Szwed: „w ostatnim czasie, zgodnie z planem, musiała się odbyć rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa, która dotyczyła ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Przedstawicielem społeczeństwa była jedna osoba reprezentująca mieszkańców. Ta osoba zwróciła się z apelem, żeby droga była jak najszybciej dokończona”.

Z uwagi na górski charakter trasy, w przypadku tej inwestycji występuje konieczność budowy wielu obiektów inżynierskich. Najdłuższe z nich to dwa podwójne tunele długości ok. 830 m pod masywem Barania i 980 m pod masywem Białożyński Groń oraz estakady nad dolinami potoków górskich.

Jak zapowiedział wiceminister Szwed, według harmonogramu inwestycja budowy dwóch tuneli o wartości prawie 2 mld zł rozpocznie się w 2019 roku. Na rok 2018 zaplanowano ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.

Odcinek obejścia Węgierskiej Górki połączy wcześniej zrealizowane odcinki: Żywiec-Przybędza z odcinkiem Milówka-Szare. Ten odcinek drogi ekspresowej S1 przebiegać będzie w granicach administracyjnych gmin: Radziechowy Wieprz, Węgierska Górka i Milówka na terenie powiatu żywieckiego w województwie śląskim. Zadanie to jest ostatnim etapem budowy drogi ekspresowej S1 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń (granica państwa).

Galeria zdjęć

Wróć