Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - ZN

 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
 • pokój: 337
 • 7.30 -15.30

Kierownictwo wydziału (jednostki)

Grzegorz GAJDA PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 • wew. 336
 • zew. 32 2077336
 • pokój: 337
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Luiza BIELSKA KIEROWNIK KANCELARII TAJNEJ

 • wew. 339
 • zew. 32 2077339
 • pokój: 337
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Mariola FORMOWICZ GŁÓWNY SPECJALISTA

 • wew. 337
 • zew. 32 2077337
 • pokój: 337
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Alicja KULAWIK STARSZY SPECJALISTA

 • wew. 336
 • zew. 32 2077336
 • pokój: 337
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Justyna WARZECHA STARSZY SPECJALISTA

 • wew. 335 | 336
 • zew. 32 2077335 | 32 2077336
 • pokój: 337
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25