Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie - instytucje

Sprawozdania roczne MZ

 • WSTĘP

  Do sporządzania sprawozdań rocznych MZ zobowiązane są wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą (podmioty lecznicze, indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów). Sprawozdania składane są na formularzach MZ wskazanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok w części: Zdrowie i ochrona zdrowia JAKO PODMIOTY PRZEKAZUJĄCE DANE STATYSTYCZNE.

  ZMIANA

  Sprawozdania typu MZ wypełniają wszystkie praktyki zawodowe udzielające świadczeń zdrowotnych.

  tj. wszystkie typy praktyk zawodowych oraz wszystkie podmioty leczniecze
  są zobowiązane do wypełniania sprawozdań MZ.

      

 • KROK I

  Forma przekazania danych statystycznych

  System Statystyki w Ochronie Zdrowia (dostępny na platformie e-zdrowie) służy do przekazywania, weryfikacji, dokonywania korekt oraz akceptacji i przeglądania sprawozdań.

  Obowiązującą formą przekazania sprawozdań MZ jest forma elektroniczna
  za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

  Jeżeli wiesz jakie sprawozdania wypełnia Twój podmiot przejdź do KROK-u III.

 • KROK II

  Formularze sprawozdawcze

  • MZ-06 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Piotr Gniełka (tel. 32 2077605)
   Anna Cembrzyńska-Paca (tel. 32 2077605)
   Edyta Jasiota (tel. 32 2077605)
   Natalia Job (tel. 32 2077602)
  • MZ-11 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające  ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ, tj.: podmioty lecznicze, praktyka lekarza lub lekarza dentysty, praktyka fizjoterapeuty, praktyka pielęgniarki lub położnej. Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3.
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Piotr Gniełka (tel. 32 2077605)
   Edyta Jasiota (tel. 32 2077605)
  • MZ-13 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy, tj.: poradnia/ gabinet specjalistyczny chorób płuc i gruźlicy, poradnia chorób płuc (pulmonologiczna).
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:

   Katarzyna Chmiel (tel. 32 2077604)
  • MZ-14 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, tj.: poradnia dermatologiczna, poradnia wenerologiczna.
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Katarzyna Chmiel (tel. 32 2077604)
  • MZ-15 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego., tj.: poradnia zdrowia psychicznego, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży, poradnia psychogeriatryczna, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i ich rodzin, poradnia leczenia nerwic, poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, poradnia psychosomatyczna, poradnia leczenia uzależnień, poradnia antynikotynowa, poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży, poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu, poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, poradnia promocji zdrowia, poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, poradnia psychologiczna
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Adam Mędrecki (tel. 32 2077605)
  • MZ-19 sporządzają zespoły/oddziały leczenia środowiskowego domowego (zdrowie psychiczne, leczenie uzależnień) udzielające, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego.
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Adam Mędrecki (tel. 32 2077605)
  • MZ-24 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa, tj.: poradnia ginekologiczna, poradnia ginekologiczno-położnicza
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Edyta Jasiota (tel. 32 2077605)
  • MZ-29 sporządzają szpitale ogólne tj.: podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Anna Cembrzyńska-Paca (tel. 32 2077605)
  • MZ-29A sporządzają podmioty opieki długoterminowej stacjonarnej, tj.:
   podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy,
   podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci,
   podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny,
   podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży,
   podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy,
   podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży,

   podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny,
   hospicjum stacjonarne,
   oddział opieki paliatywnej udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej.
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Anna Cembrzyńska-Paca (tel. 32 2077605)
  • MZ-30 sporządzają podmioty udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, tj. podmioty stacjonarnej opieki psychiatrycznej.
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Katarzyna Chmiel (tel. 32 2077604)
  • MZ-88 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą niezależnie od źródeł finansowania, w tym podmioty lecznicze, praktyki zawodowe lekarza lub lekarza dentysty, praktyki zawodowe pielęgniarki lub położnej, oraz praktyki zawodowe fizjoterapeutów (MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach).
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Waldemar Sobczyk (tel. 32 2077602 lub 32 2077656)
   Ilona Wilczyńska-Pitura (tel. 32 2077602 lub 32 2077656)
   Natalia Job (tel. 32 2077602)
  • MZ-89 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą niezależnie od źródeł finansowania w tym podmioty lecznicze, praktyka zawodowa lekarza lub lekarza dentysty, praktyka zawodowa pielęgniarki lub położnej, oraz praktyki zawodowe fizjoterapeutów  (MZ-89 –  sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach).
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Waldemar Sobczyk (tel. 32 2077602 lub 32 2077656)

   Ilona Wilczyńska-Pitura (tel. 32 2077602 lub 32 2077656)
   Natalia Job (tel. 32 2077602)

 • KROK III

  Przekazywanie formularzy sprawozdawczych

  Rejestracja w SSOZ

  Sugerowanym przez Centrum e-Zdrowia
  narzędziem do pracy z systemem SSOZ jest przeglądarką internetowa Mozilla Firefox w możliwie jak najnowszej wersji.


  W celu złożenia sprawozdania w formie elektronicznej należy dokonać rejestracji w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia znajdującego się pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl. Dokończeniem procesu rejestracji użytkownika w SSOZ jest przekazanie wygenerowanego w formacie .pdf formularza (podpisanego przez użytkownika systemu i opieczętowanego pieczątką podmiotu) do administratora wojewódzkiego wskazanego w górnym, lewym rogu  ww. formularza (przekazanie formularza może być dokonane pocztą elektroniczną, faxem lub w każdej innej formie). Zalogowanie się do systemu oraz wypełnianie sprawozdań będzie możliwe po weryfikacji i akceptacji danych z ww. formularza, przez pracownika Oddziału do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej.

   

  Pod tym adresem dostępny jest podręcznik użytkownika.

 • KROK IV

  Terminy przekazywania sprawozdań MZ obowiązujące w 2023r.

  • MZ-06 raz w roku do 29 września 2023 r. z danymi za rok szkolny 2022/2023
  • MZ-11 raz w roku do 31 marca 2023 r. z danymi za rok 2022
  • MZ-13 raz w roku do 22 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022
  • MZ-14 raz w roku do 1 marca 2023 r. z danymi za rok 2022
  • MZ-15 raz w roku do 28 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022
  • MZ-19 raz w roku do 15 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022
  • MZ-24 raz w roku do 14 lutego 2023 r. za rok 2022
  • MZ-29a raz w roku do 24 lutego 2023 r. za rok 2022
  • MZ-29 raz w roku do 24 lutego 2023 r. za rok 2022
  • MZ-30 raz w roku do 15 lutego 2023 r. za rok 2022
  • MZ-88 raz w roku do 10 kwietnia 2023 r. za rok 2022
  • MZ-89 raz w roku do 10 kwietnia 2023 r. za rok 2022