Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Orzekanie o niepełnosprawności

 • Krok I

  Odwołanie

  W odwołaniu do Wojewódzkiego Zespołu podaj swoje imię, nazwisko i adres oraz dane zespołu, z którego decyzją się nie zgadzasz. Podaj również numer i datę orzeczenia powiatowego/miejskiego zespołu. Uzasadnij odwołanie – napisz dlaczego nie zgadzasz się z orzeczeniem.
  ✸ Ważne! Nie zapomnij podpisać odwołania.

 • Krok II

  Złożenie odwołania

  Odwołanie możesz złożyć osobiście w powiatowym zespole lub wysłać pocztą. UWAGA! Masz na to 14 dni od otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jeśli wysyłasz odwołanie pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

 • Krok III

  Przesłanie sprawy do Wojewódzkiego Zespołu

  Powiatowy/miejski zespół po otrzymaniu odwołania ma 7 dni na przesłanie sprawy do Wojewódzkiego Zespołu. Zostaniesz o tym poinformowana/y listownie.

 • Krok IV

  Termin posiedzenia

  Twoje odwołanie zostanie rozpatrzone w Wojewódzkim Zespole. O terminie posiedzenia zostaniesz poinformowana/y listem poleconym najpóźniej 7 dni przed dniem posiedzenia. W piśmie znajdziesz informację o dacie i godzinie posiedzenia.

  Wszystkie posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Zespołu.

 • KROK V

  Posiedzenie składu orzekającego

  Pamiętaj żeby zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. Po zarejestrowaniu się, zostaniesz poproszona/y na badanie lekarskie, a następnie na rozmowę z drugim członkiem składu: doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym lub psychologiem.

  Skład orzekający może podtrzymać orzeczenie lub uchylić je w całości albo w części.

   

 • KROK VI

  Odbiór orzeczenia

  Orzeczenie zostanie Ci doręczone listem poleconym, nie później niż 14 dni po posiedzeniu.

 • KROK VII

  Odwołanie do sądu

  Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu możesz odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Masz na to miesiąc od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać odwołanie pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

  Wzór odwołania do rejonowego sądu pracy

Powiązane usługi

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności