Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Archiwum

 • Krok I

  Sprawdź, czy poszukiwana dokumentacja znajduje się w naszym archiwum

  W tym celu skorzystaj z podpowiedzi. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

 • Uwaga !

   

  Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami o dokumentacji jaką możesz otrzymać z Archiwum Urzędu:

 • Krok II

  Przygotuj wniosek o wydanie dokumentów

  Jeśli chcesz otrzymać kopię dokumentacji osobowo-płacowej ze zlikwidowanej jednostki (przedsiębiorstwa) przechowywanej w archiwum, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy złożyć wniosek o wydanie potrzebnych Ci dokumentów. Wniosek jest zwolniony z opłat. Wniosek powinien zwierać

  1. dane osoby zatrudnionej:
   • nazwisko i imię (nazwisko rodowe)
   • datę urodzenia
   • imię ojca
   • adres do korespondencji
   • telefon kontaktowy
  2. pełną nazwę i adres zlikwidowanego zakładu pracy
  3. okres zatrudnienia i stanowisko pracy.
  4. rodzaj poszukiwanego dokumentu (np. świadectwo pracy, karty wynagrodzeń itp.)
  5. własnoręczny podpis lub upoważnienie od wnioskodawcy do złożenia wniosku i  odbioru dokumentów.

   

   

  Możesz także skorzystać z gotowego wniosku dostępnego do pobrania tutaj:

 • Krok III

  Inne potrzebne dokumenty

  Jeżeli wniosek dotyczy dokumentacji osoby zmarłej, w celu odszukania dokumentów potrzebnych np. do renty rodzinnej - do wniosku dołącz kserokopię skróconego aktu zgonu.

  Jeśli posiadasz kopię świadectwa pracy prosimy o dołączenie jej do wniosku – ułatwi nam to odszukanie dokumentów w archiwum.

 • Krok IV

  Musisz teraz dostarczyć wniosek do Urzędu

  Wnioski o wydanie dokumentów z Archiwum oraz  inną korespondencję oraz należy kierować na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

  lub składać osobiście, w Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 122 (parter).


  W przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePuap wnioski o wydanie dokumentów można także składać elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą:

 • Krok V

  Czas realizacji i opłaty

  Wniosek jest zwolniony z opłat.

  W większości przypadków odpowiedź otrzymasz od nas w terminie do miesiąca od złożenia wniosku.

  Jeśli chcesz odebrać dokumenty osobiście, zawiadomimy Cię wysyłając sms z wiadomością o oczekujących dokumentach. Aby skorzystać z tej usługi wystarczy zamieścić odpowiednią prośbę we wniosku.

Powiązane usługi

Biuro Organizacyjno-Budżetowe