Robert Magdziarz II Wicewojewoda Śląski
Robert Magdziarz
II Wicewojewoda Śląski

Urodził się w 1967 roku, pochodzi z Częstochowy. Absolwent Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Śląskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1991 roku w przemyśle, zdobywając praktykę i wiedzę dotyczącą zastosowania informatyki.

W 1995 roku podjął pracę w administracji rządowej. W Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie opracował strategię informatyzacji, powierzono mu prowadzenie Ośrodka Informatyki, który w 1999 roku został przekształcony (w wyniku zmian administracyjnych) w Ośrodek Informatyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Filia w Częstochowie. Pionierskie wdrożenia w samym Urzędzie Wojewódzkim, jak i w gminach województwa częstochowskiego (a później województwa śląskiego) pozwoliły zdobyć doświadczenie z zakresu pracy w administracji.

W latach 2007-2008 pracował w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na stanowisku zastępcy prezesa. Następnie pełnił funkcję naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta Częstochowy. W latach 2016-2018 pracował w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie. Przed objęciem urzędu II wicewojewody śląskiego był zastępcą dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie.Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25
40-032 Katowice

sekretariat II Wicewojewody Śląskiego – pokój 212
tel.: (32) 256 21 02
faks: (32) 205 46 23
wicewoj2@katowice.uw.gov.pl 
pn – pt: 7:30 - 15:30