Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 28 czerwca 2017

Znamy już sieć szpitali

Śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował wykaz szpitali, które weszły do tzw. sieci. Ustawa, która wprowadza nowe rozwiązania usprawni organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawi dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Na liście znalazło się 75 śląskich lecznic (dostępne pod linkiem http://siecszpitali.mz.gov.pl/ ). Zakwalifikowanie szpitala do sieci oznacza, że będzie miał on od 1 października tego roku do 30 czerwca 2021 r. zagwarantowane finansowanie, w ramach umowy z NFZ.

Co reforma da pacjentowi? - Po wyjściu ze szpitala nie zostanie on sam w poszukiwaniach dalszej opieki ambulatoryjnej i rehabilitacyjnej. Dzięki sieci szpitali będzie miał zagwarantowaną tą opiekę w przychodniach przyszpitalnych – podkreślał wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz podczas dzisiejszego briefingu w sprawie publikacji wykazu śląskich placówek, które wchodzą do sieci szpitali. - Prace nad tą ustawą trwały prawie pół roku. […] Chciałbym wyrazić nadzieję, że zmiany w organizacji opieki szpitalnej pozytywnie przedstawią naszym pacjentom obraz nowej służby zdrowia i funkcjonowania tej opieki - mówił wicewojewoda Chrząszcz.

O korzyściach sieci szpitali, która wprowadza kompleksową opiekę nad pacjentem mówili podczas spotkania z dziennikarzami w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (ŚUW) także Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska, dyrektor Wydziału Zdrowia ŚUW oraz dr Jerzy Szafranowicz, dyrektor Śląskiego OW NFZ.

- Kompleksowa opieka nad pacjentem staje się w tej chwili rzeczywistością. […] Robimy to po to, by uporządkować sieć łóżkową naszych szpitali i po to, żeby im zabezpieczyć stabilne finansowanie – finansowanie na najbliższe 4 lata– podkreślała dyrektor Czaplińska-Jaszczurowska.

Jak przyznał dyrektor Szafranowicz „17 530 łóżek szpitalnych w Śląskiem znajdzie się w sieci szpitali, 336 poza”. Dyrektor Śląskiego OW NFZ przedstawił też zasady finansowania placówek. Rozliczanie kosztów świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych w ramach sieci szpitali będzie się, co do zasady, odbywać w formie ryczałtowej. Wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie zależała od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach. Z kolei szpitale, które nie zakwalifikowały się do sieci, będą mogły - tak jak do tej pory - przystąpić do konkursów świadczeń. - Ryczałt będzie monitorowany co miesiąc, a zmieniany co kwartał – wyjaśniał dyrektor Szafranowicz. - Za dwa, trzy tygodnie będzie znany ryczałt, konkursy rozpoczną się po 15 lipca - dodał szef Śląskiego OW NFZ.

Czym jest tzw. sieć szpitali?

Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Rozwiązania zawarte w ustawie zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Jakie świadczenia obejmie sieć szpitali?

System PSZ będzie główną formą zabezpieczenia dostępu pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Obejmie także:

 

  • świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego,
  • świadczenia wysokospecjalistyczne,
  • świadczenia z zakresu programów lekowych,
  • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych,
  • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
  • świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostały szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym).

Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.

Jaki jest cel utworzenia sieci szpitali?

Celem utworzenia sieci szpitali (PSZ) jest poprawa opieki specjalistycznej nad pacjentami i zapewnienie lepszych warunków funkcjonowania szpitali. W sieci znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych. Ich funkcjonowanie i stabilność finansowania muszą być zapewnione ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

/z wykorzystaniem materiałów Ministerstwa Zdrowia/

Galeria zdjęć

Wróć