Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

„Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” - uczestnicy konferencji - pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej P. Mazurek na ekranie, senator R. Majer, wicewojewoda śląski R. Magdziarz, śląski kurator oświaty U. Bauer /fot. A. Księżnik/
  • Data publikacji 20 września 2021

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. śląskim!

Już 23 września odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa śląskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 22 września (środa) do godziny 12:00.

O szczegółach Strategii opowiedzieli podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz śląska kurator oświaty Urszula Bauer. O tym, jak ważna jest to inicjatywa mówił też na spotkaniu z dziennikarzami senator Ryszard Majer.

- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego, a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – wskazuje inicjator konsultacji, wiceminister Piotr Mazurek.

Spotykamy się w poszczególnych województwach z młodymi ludźmi, aby rozmawiać o ważnych sprawach z ich punktu widzenia, wsłuchać się w głos młodych ludzi. My nie chcemy młodym ludziom narzucać z góry opracowanych przez polityków rozwiązań, my chcemy z młodymi ludźmi rozmawiać o tym, jakie są ich problemy, jakie są ich oczekiwania – powiedział wiceminister Mazurek. – Już w tej chwili mam dane, że aż dwa tysiące osób zapisało się do udziału w tych konsultacjach – dodał.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Cieszę się, że taka inicjatywy przez Pana Ministra została uaktywniona – powiedział wicewojewoda Robert Magdziarz, który zaznaczył, że dzięki Strategii „przyszłość młodzieży otwiera się szeroko” i „młodzież może dyskutować z polskim rządem, jak widzi swój los”.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

Konsultacje dla woj. śląskiego rozpoczną się 23 września br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiadlamlodych8.webankieta.pl/

Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 22 września (środa) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

/z wykorzysatniem materiałów KPRM/

Galeria zdjęć

Wróć