Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

/grafika Narodowego Instytutu Dziedzictwa/
  • Data publikacji 10 stycznia 2022

Zabytek Zadbany 2022 - ruszył nabór zgłoszeń do konkursu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu „Zabytek Zadbany”. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Udział w przedsięwzięciu jest otwarty i bezpłatny.

Konkurs po raz pierwszy zorganizowany został w 1975 roku i posiada wieloletnią tradycję. O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowej architektury, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane, celem utrzymania w jak najlepszym stanie zabytków, nad którymi sprawują pieczę. Konkurs ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania i zagospodarowania.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

Od tegorocznej edycji nastąpiła zmiana regulaminu – usunięto punkt, który nie dopuszczał do udziału w konkursie cmentarzy zabytkowych.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: olsztyn@nid.pl
tel.: +48 89 521 26 87

Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyskuje tytuł laureat, trzy pozostałe – wyróżnienia.

W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem wskazuje się jeden lub dwa (ex aequo) obiekty otrzymujące tytuł laureata (bez wyróżnień).
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują dyplomy Generalnego Konserwatora Zabytów i tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów. Zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej wraz z załącznikami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Dokumenty konkursowe są dostępne również poniżej.

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Regulamin Konkursu Zadbany Zabytek 339.45 KB 2022-01-10 11:49:48
Załącznik nr 1 do Regulaminu - zgłoszenie uczestników 204.61 KB 2022-01-10 11:50:18
Załącznik nr 2 do Regulaminu - procedura oceny 285.97 KB 2022-01-10 11:51:02
Załącznik nr 3 do Regulaminu - RODO 199.28 KB 2022-01-10 11:51:19
Wróć