Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 12 października 2017

Z samorządowcami o wdrażaniu reformy oświaty

W Sali Marmurowej odbyły się dzisiaj dwa spotkania poświęcone wdrażaniu reformy oświaty, zorganizowane przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty. W poszczególnych posiedzeniach wzięli udział wicewojewodowie śląscy Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka.

Dzisiejsze spotkania skierowane były do przedstawicieli jednostek samorządu z województwa. Samorządowcy, razem z pracownikami Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach i Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, rozmawiali na temat podejmowania uchwał dotyczących przekształcania szkół, dokonywania zmian uchwał w sprawie dostosowywania sieci szkół do nowego ustroju, likwidacji i przekształceń szkół dokonywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe oraz kompetencji poszczególnych organów do nadawania i zmieniania statutów szkół publicznych.

Prace nad zmianami w polskim systemie oświaty ruszyły w 2016 r. Na początku 2017 r. reforma weszła w życie, a obecnie, od września br., jest wdrażana w szkołach w całej Polsce. W ramach wprowadzanych zmian zorganizowano 50 debat w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 17 debat wojewódzkich i 130 spotkania z samorządami.

 

/z wykorzystaniem danych MEN/

Galeria zdjęć

Wróć