Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Spotkanie z Komisją Europejską ws. rekultywacji
  • Data publikacji 13 października 2017

Z myślą o regionach górniczych

W Ministerstwie Energii 12 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące unijnego Projektu Wsparcia Regionów Górniczych. Posiedzeniu przewodniczył Juraj Nociar, szef gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Maroš’a, Šefčovič’a. Stronę polską reprezentował wicemnister energii Grzegorz Tobiszowski. W spotkaniu wziął również udział wiceminister Michał Kurtyka, przedstawiciele Departamentu Górnictwa ME, administracji rządowej, władz regionalnych i lokalnych Śląska oraz strona społeczna. – Rozmawiamy z przedstawicielami Komisji Europejskiej nad programami i rozwiązaniami, które pozwolą rekultywować tereny pogórnicze. Problem dotyczy nie tylko Śląska, ale i innych terenów w Europie. Zaprezentowano wstępną koncepcję rozwiązań wykorzystania nowoczesnych technologii i zastosowania ich w górnictwie czy w hutnictwie w naszym regionie – mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który również brał udział w posiedzeniu.

Na spotkaniu zaprezentowano Program Wsparcia Regionów Górniczych KE, który bazuje na funduszach europejskich, dostępnych instrumentach finansowych i pomocy technicznej w zakresie sektorów energii, klimatu, środowiska i transportu. Polska będzie trzecim (po Czechach i Słowacji) państwem, w którym organizowane jest spotkanie w sprawie Programu Wsparcia Regionów Górniczych. – Komisja oczekuje od nas szerszego katalogu rozwiązań dotyczących poszczególnych zadań, dlatego będziemy nadal się spotykać tak, by uzgodnić zadania i priorytety, które ewentualnie po akceptacji mogły być współfinansowane ze środków unijnych – zapowiada wojewoda Wieczorek i dodaje, że propozycje dotyczą ściśle nie tylko samego górnictwa. – Mówimy nie tylko o energetyce, ale i kapitale ludzkim, o badaniach, rozwoju, infrastrukturze i edukacji nawet.

Ministerstwo Energii przedstawiło swoje propozycje dotyczące wdrażania nowych technologii bądź projektów badawczych oraz wskazano obszar terytorialny, gdzie dane inwestycje mogłyby się znaleźć. A mowa np. o Zabrzu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej czy Sosnowcu. W swoich pracach Komisja Europejska ma zająć się m.in. Funduszem dla Śląska, który ma wspomóc w rewitalizacji zwłaszcza te tereny, gdzie wydobycie węgla już zakończono, bądź niedługo tak się stanie. Budżet Funduszu może sięgnąć 9 mld zł. Ma być finansowany po połowie ze środków krajowych i europejskich. Miałaby to być forma wsparcia dla Polski za wysiłek w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej i stopniowe zmniejszenie udziału węgla w miksie energetycznym do 50 proc. w 2050 r. Fundusz dla Śląska może wejść także w pakiet Programu dla Śląska.

Drugie spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w tej formule jest planowane w pierwszym kwartale 2018 r. w Katowicach.

Galeria zdjęć

Wróć