Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 8 czerwca 2017

Z ministrem zdrowia o sieci szpitali

Minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł, przebywał dziś w Katowicach i Zabrzu.

W programie wizyty były m.in.: spotkanie z pracownikami oraz członkami Rady  Śląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udział w XXIV Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Następnie minister zdrowia spotkał się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z dziennikarzami na briefingu prasowym.

- Ustawa uwzględnia punkt widzenia pacjenta, wprowadza zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o sytuację pacjenta w systemie – mówił minister Konstanty Radziwiłł. Wypunktował trzy zasadnicze zmiany: to organizacja przyjmowania pacjenta do szpitala (obok szpitalnej izby przyjęć i SOR, powstaną przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, dzięki czemu zostanie skrócony czas oczekiwania w izbach przyjęć i SOR-ach), kontynuacja leczenia po szpitalu – szpital, który leczył pacjenta, po jego wypisie zapewni mu dalszą poradę i rehabilitację oraz wprowadzenie systemu finansowania ryczałtowego, który pozwoli przywrócić szpitalom ich zasadniczą misję – leczenie pacjenta (skończy się przerzucanie „nieopłacalnych” w wycenie procedur pacjentów między szpitalami). - Sieć przywraca kompleksowość leczenia i sprawiedliwość w systemie szpitalnym – podkreślał minister Konstanty Radziwiłł.  

Kolejnym punktem programu wizyty ministra zdrowia było spotkanie w Sali Sejmu Śląskiego z dyrektorami śląskich szpitali oraz starostami z województwa śląskiego.  Spotkanie, podobnie jak briefing prasowy,  było poświęcone planom wprowadzenia podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (tzw. sieci szpitali).

Konferencję rozpoczął II wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, witając przybyłych. – Dziękuję Państwu za dyskusję podczas przygotowania ustawy, niektóre z wniosków znalazły miejsce w rozwiązaniach ustawowych – podkreślił wicewojewoda Mariusz Trepka.

- Ustawa ma kształt zbliżony do optymalnego – mówił minister Konstanty Radziwiłł. - To będzie system chroniony, a nie wpychany w rynek – podkreślał. Wprowadzanej reformie przyświeca idea powrotu odpowiedzialności państwa za system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, a więc tego, do czego zobowiązuje państwo polska Konstytucja.

Prezentację na temat kształtu i zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej przedstawił Rafał Bułanowski z resortu zdrowia. Minister Konstanty Radziwiłł wyjaśniał wątpliwości, które pojawiają się najczęściej w związku z przygotowywaną reformą

Wykaz szpitali, które znajdą się w sieci zostanie opublikowany do 27 czerwca 2017 r. Ustawa, która wprowadza sieć szpitali, będzie obowiązywać od 1 października. W związku z tym wszystkie umowy, które wygasają 30 czerwca, zostaną anektowane. Lista szpitali „sieciowych” będzie ustalana na 4 lata. Placówka będzie mogła z niej wypaść, jeśli nie będzie spełniała kryteriów. Wprowadzana reforma nie powoduje likwidacji żadnych szpitali. Jeżeli szpital nie zostanie umieszczony w sieci, będzie miał szansę na uzyskanie kontraktu na dotychczasowych warunkach.

Celem sieci szpitali jest lepsza opieka nad pacjentami. W wyniku działania sieci szpital będzie musiał zapewnić pacjentowi nie tylko leczenie szpitalne, ale także rehabilitację i wizytę u specjalisty po leczeniu szpitalnym. Osobom najbardziej potrzebującym konsultacji specjalisty zapewni poradę bezpośrednio po zabiegu lub operacji bez konieczności zapisywania się do kolejki. W każdym szpitalu obok oddziału będzie funkcjonowała właściwa poradnia. Szpital w sieci oprócz izby przyjęć lub SOR będzie gwarantował przychodnię nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W wyniku reformy żaden pacjent nie straci swojej kolejki do leczenia lub wizyty, nawet wówczas, gdy placówka, w której czeka, nie znajdzie się w sieci. Pacjent zostanie wtedy poinformowany o nowym miejscu udzielenia świadczenia.

 

 

Galeria zdjęć

Wróć