Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydawanie Kart Polaka
 • Data publikacji 27 lipca 2022

Wydawanie Kart Polaka

30 lipca 2022 roku wchodzi w życie zmiana do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.

Od 1 sierpnia 2022 r. obywatele Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej albo osoby posiadające w tych państwach status bezpaństwowca będą mogli składać do Wojewody Śląskiego wnioski:

 • o przyznanie Karty Polaka,
 • o przedłużenie terminu ważności Karty Polaka,
 • o wymianę Karty Polaka – w przypadku zmiany danych osobowych w niej zamieszczonych,
 • o wydanie duplikatu Karty Polaka – w przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu.

Obsługa w tym zakresie będzie się odbywała:

 • w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pokój nr 161, stanowisko nr 19);
 • w Oddziale w Bielsku-Białej (Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich
  i Cudzoziemców w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 19)
 • w Oddziale w Częstochowie (Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich
  i Cudzoziemców w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, pokój nr 46; wejście od ul. Korczaka).

 

WAŻNE!

Zgodnie z art. 94 § 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 376 z późn. zm.), jeżeli ostatni dzień ważności Karty Polaka przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Wróć