Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Logo programu
  • Data publikacji 25 maja 2018

Wsparcie dla szkół w ramach programu „Niepodległa”

Organy prowadzące szkoły mogą ubiegać się o dodatkowe środki na realizację w 2018 r. przedsięwzięć z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci oraz młodzieży.

Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa może zostać przyznane na realizację zadań obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole.

Aby ubiegać się o dodatkowe środki, dyrektor szkoły (z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego lub z inicjatywy ww. podmiotów) powinien w terminie do 11 czerwca br. złożyć do organu prowadzącego szkołę wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację powyższych zadań. Jeśli projekt uzyska rekomendację, organ prowadzący szkołę powinien następnie w terminie do 25 czerwca br. dostarczyć wniosek do wojewody. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków podejmie Minister Edukacji Narodowej. Dokładne informacje na temat procedury ubiegania się o wsparcie finansowe zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. z 15 maja 2018 r. Poz. 910).

Serdecznie zachęcamy szkoły z województwa śląskiego do udziału w konkursie.


(Program Wieloletni „Niepodległa” łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości /grafika: niepodlegla.gov.pl;/)

Wróć