Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 29 maja 2017

Wizyta wiceminister Elżbiety Bojanowskiej w Bielsku-Białej

Z wizytą w województwie śląskim przebywała dzisiaj Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiceminister towarzyszył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Wiceminister Bojanowska rozpoczęła wizytę od konferencji prasowej, podczas której mówiła o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo w ramach polityki senioralnej. Przede wszystkim opiera się to na uruchamianiu nowych i dofinansowywaniu istniejących już domów dziennego pobytu Senior Plus oraz klubów Senior Plus, a także na realizacji zadań Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS), którego priorytetami są: edukacja, aktywność społeczna, partycypacja społeczna oraz usługi społeczne dla osób starszych. – W edycji 2017 w województwie śląskim dofinansowaliśmy 48 projektów na kwotę prawie 5 mln zł i w województwie śląskim skorzysta z nich prawie 8 tys. osób starszych – mówiła Wiceminister. Budowana przez Ministerstwo polityka społeczna wobec seniorów oparta jest na 3 filarach – bezpieczeństwo, uczestnictwo i solidarność. Wicewojewoda Chrząszcz podziękował wiceminister Bojanowskiej za przybycie do Bielska-Białej i podkreślił, jak duże znaczenie w regionie odgrywają działania podejmowane wobec osób starszych. – Zależy nam bardzo, żeby ta polityka senioralna, którą mogłyby bardziej propagować właśnie samorządy, żeby tutaj miała na Podbeskidziu swoje miejsce.

Następnie odbyło się spotkanie z seniorami poświęcone polityce społecznej na rzecz osób starszych w województwie śląskim, podczas którego poruszono między innymi kwestie związane z bezpieczeństwem seniorów oraz wykorzystywaniem środków z progarmu ASOS. Wiceminister Bojanowska wręczyła też dyplomy wyróżnionym wolontariuszom Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca”.

Podczas wizyty w województwie wiceminister Bojanowska odwiedziła również Dom Księży Emerytów diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie wspólnie z księżami seniorami oraz wolontariuszami ze szkoły katolickiej z Cieszyna dyskutowano na temat realizacji programu ASOS przez powyższą placówkę.

Galeria zdjęć

Wróć