Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wizyta Konsula Generalnego Rosji w ŚUW /fot. A. Księżnik/
  • Data publikacji 12 lutego 2020

Wizyta dyplomaty

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz gościł dzisiaj konsula generalnego Federacji Rosyjskiej Sergeya Linevicha. Spotkanie, które odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, miało charakter kurtuazyjny.

Sergey Linevich jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, w służbie dyplomatycznej od 1983 roku. Zajmował różne stanowiska dyplomatyczne w centralnym aparacie ministerstwa i za granicą. Od listopada 2016 roku – naczelnik wydziału w Trzecim Europejskim Departamencie MZS Rosji. Od sierpnia ubiegłego roku – konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie. Ma rangę dyplomatyczną Radcy klasy 1.

Wróć