Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

logotyp programu MALUCH+ graf. MRPiPS
  • Data publikacji 29 sierpnia 2022

Ważna informacja dla beneficjentów Program „MALUCH+” edycja 2017, 2018, 2019, 2020

Przypominamy, że uproszczony sposób dochowania trwałości miejsc utworzonych w ramach edycji programu MALUCH+” 2017, 2018, 2019 i 2020 przestanie działać z końcem listopada 2022 r.

Szczegóły dotyczące uproszczonego sposobu dochowania trwałości: https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiana-programu-maluch-plus-2017-2018-2019-i-2020.

Od grudnia 2022 r. sposób dochowania trwałości utworzonych miejsc następuje zgodnie z zasadami określonymi w programie „MALUCH+” dla danej edycji.


W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:
Magdalena Kiełbicka
telefon: 32/20 77 171
e-mail:  kielbickam@katowice.uw.gov.pl

Wróć