Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 18 października 2017

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W Katowicach rozpoczął się VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W inauguracji Kongresu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym wzięli udział m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, a także marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, przewodniczący Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Kazimierz Karolczak, prezydent Katowic Marcin Krupa, eurodeputowany Jerzy Buzek oraz przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Jerzy Steinhoff.

Hasłem siódmej edycji Kongresu jest „Uwolnić biznes” - podczas inauguracji Kongresu wystąpienia specjalnych gości oraz dyskusja były poświęcone temu przewodniemu hasłu.

- Gratuluję prezesowi Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeuszowi Donocikowi i chylę czoła przed osiągnięciami i ciężką pracą polskich przedsiębiorców. To im Polska zawdzięcza największa osiągnięcia po 1989 roku – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

- Małe i średnie przedsiębiorstwa są sercem polskiej gospodarki. Zatrudniają blisko 70 proc. ogółu pracowników, wytwarzają ponad połowę polskiego PKB – dodał wicepremier Jarosław Gowin. - Sektor MŚP odgrywa coraz większą rolę. Zadaniem rządu jest z jednej strony tworzenie transparentnych, przyjaznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, ale z drugiej strony zadaniem rządu jest także przemyślane wspieranie tych sektorów, które mają największy potencjał rozwojowy, m.in. na tym polega Plan Odpowiedzialnego Rozwoju pana premiera Morawieckiego – mówił.

- Miałem tę przyjemność, że 5 lat byłem mikroprzedsiębiorcą i doskonale wiem, jak wiele pracy, wiele trudu trzeba włożyć, żeby w tym całym systemie gospodarczym móc zadbać o swoją rodzinę, a jednocześnie przyczynić się do wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz stabilności gospodarczej Państwa Polskiego – mówił podczas konferencji prasowej poprzedzającej oficjalną inaugurację Kongresu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, a podczas inauguracyjnego wystąpienia życzył „żeby ten trzydniowy proces dyskusyjny, który się będzie tutaj odbywał, przyniósł nie tylko dobre kurtuazyjne rozmowy, ale wymierne efekty dla Państwa przedsiębiorstw i rozwoju naszego regionu, a przede wszystkim Rzeczypospolitej Polskiej”.

W Kongresie bierze udział około 6 tys. uczestników z 30 krajów – to przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki. Do Katowic przyjechało też stu wystawców biorących udział w Targach Biznesu Expo. Towarzyszyć Kongresowi będzie blisko sto wydarzeń. Uczestnicy Kongresu będą rozmawiać m.in. o problemach tego sektora, pomysłach na biznes, możliwościach i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami, o tym, jak zwiększyć zyski, gdzie i kiedy promować swoją działalność, w jaki sposób zabezpieczyć interesy firmy czy jak współpracować z samorządem. Mowa będzie również o innowacyjności i nowych technologiach w biznesie. Jeden z bloków tematycznych poświęcono problematyce kontroli w firmach i roli instytucji kontrolnych w polityce państwa.

Dzisiaj po południu uczestnicy Kongresu dyskutowali także o wyzwaniach i zagrożeniach niedawno powstałej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jednym z panelistów w dyskusji zatytułowanej „Metropolia i co dalej?” był wojewoda Jarosław Wieczorek. - Powstanie Metropolii to efekt determinacji i odwagi naszego rządu - podkreślał na spotkaniu wojewoda.

Kongres jest już na stałe zapisany w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych, jest największym spotkaniem firm sektora MŚP w Europie. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których wezmą udział eksperci z kraju i zagranicy. Organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza, a w tym roku głównym współorganizatorem zostało Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego. Głównymi gospodarzami Kongresu są: wojewoda śląski, samorząd województwa śląskiego, miasto Katowice oraz Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Kongres odbywa się pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego.

W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3800 dużych przedsiębiorstw. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce generuje już ponad 50 proc. PKB i zatrudnia blisko 70 proc. pracujących w polskich przedsiębiorstwach (według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). 

Co roku po każdym Kongresie powstają rekomendacje dla administracji rządowej, parlamentu i samorządów.

Galeria zdjęć

Wróć