Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Śląskim /fot. A. Kucharzewska/
  • Data publikacji 7 października 2019

UŚ rozpoczął kolejny rok akademicki

Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbyła się 52. inauguracja nowego roku akademickiego. W ramach 12 wydziałów na uczelni kształcą się tysiące studentów, którzy mogą rozwijać swoją wiedzę zarówno z zakresu nauk ścisłych, jak i humanistycznych. W inauguracji roku akademickiego 2019/2020 uczestniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Uniwersytet Śląski pełnił, pełni i jestem pewien, że będzie pełnił rolę kluczowego uniwersytetu w Polsce. Wydaje się, że ambicją śląskich uczelni – Uniwersytetu Śląskiego i innych uniwersytetów – jest to, aby badania i rozwój były tym elementem, które będą nasz region identyfikować tak, że województwo śląskie będzie odbierane poza naszymi granicami, również granicami Polski, jako region rozwoju, region innowacji, region przyszłości – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek, który odniósł się też do roli uczelni w rozwoju województwa – Program dla Śląska, który jest w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, daje pewnego rodzaju furtkę i chyba rozpalił nadzieję wszystkich mieszkańców regionu, że niecałe 60 mld złotych, które jest wpompowywane w ten region, da nam tę skokową możliwość dalszego rozwoju. Województwo śląskie, kadra naukowa i potencjał intelektualny absolutnie na to zasługują – dodał.

W ramach uroczystości odbyło się m.in. przemówienie inauguracyjne rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, immatrykulacja studentów i doktorantów, a także nadanie trzem profesorom tytułów Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego. Wręczona została również nagroda „Pro Scentia et Arte”, przyznawana za wybitne dokonania naukowe i dydaktyczne. Trafiła ona do prof. dr hab. Danuty Stróż oraz do prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia, rektora UŚ w latach 2008-2016, który podczas uroczystości wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wiedza to nie wszystko… O wartościach i odpowiedzialności uniwersytetu”.

Galeria zdjęć

Wróć