Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Orkiestra - MASO z Charkowa
  • Data publikacji 5 grudnia 2022

Uroczysta Akademia Barbórkowa Polskiej Grupy Górniczej S.A.

W sobotę 3 grudnia w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach świętowała Barbórkę Polska Grupa Górnicza S.A.

W uroczystej Akademii Barbórkowej uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, eurodeputowani, samorządowcy, przedstawiciele związków zawodowych, członkowie zarządów spółek, reprezentanci świata nauki. Obchody górniczego święta oznajmiała w sobotę przed wejściem górnicza orkiestra dęta PGG kopalni Mysłowice Wesoła pod dyrekcją Mirosława Kaszuby. Gości witali osobiście przedstawiciele Zarządu PGG S.A: Prezes Zarządu PGG S.A. Tomasz Rogala, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Rajmund Horst, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych Jerzy Janczewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Andrzej Paniczek, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Adam Gorszanów.

Część oficjalna w Sali Koncertowej rozpoczęła się od odśpiewania hymnU państwowego i górniczego. Na wstępie przemówienie wygłosił prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej dziękując m.in. za zaangażowanie pracowników w pomoc obywatelom Ukrainy związaną z rosyjską agresją. Życzenia do pracowników Polskiej Grupy Górniczej skierowali także premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Listy od premiera i wicepremiera odczytali: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz wiceminister aktywów państowych Piotr Pyzik, którzy także złożyli osobiste podziękowania.

Przywołując słowa listu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytanego przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka: - ,,Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Polskiej Grupie Górniczej, że w tym trudnym czasie stanęła na wysokości zadania, podejmując konieczne działania na rzecz zwiękoszenia produkcji i sprzedaży węgla opałowego i sektora komunalno-bytowego. Jestem wdzięczny na Państwa odpowiedzialnośc i zaangażowanie w tej kwestii. Dzięki takiej postawie możemy skutecznie zabiegać o bezpieczeństwo energetycznej naszej Ojczyzny". ,,W tym światecznym dniu Patronki Górników

,,To na Was, na górnikach mogliśmy zawsze polegać. Wierzę, że ta solidarność górnicza będzie trwała kolejne dekady" - skierował słowa do uczestników Jarosław Wieczorek wojewoda śląski.

W czasie uroczystości uhonorowanych zostało kilkudziesięciu pracowników spółki odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stopniami górniczymi,a na koniec głos zabrał metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, podkreślając fundament człowieczeństwa, jakim jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacjach tego wymagających, a czego przykład dali górnicy. 

Po oficjalnej części wystąpiły 2 orkiestry. Jako pierwsza MASO z Charkowa (Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna Ukrainy „Słobożański”). To jedyna profesjonalna młodzieżowa orkiestra w Ukrainie. Natomiast w drugiej części koncertu wystąpiła AKADEMICKA ORKIESTRA DĘTA założona w 2006 roku przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego katowickiej Akademii Muzycznej prof. Zygmunta Tlatlika. 

Galeria zdjęć

Wróć