Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 22 czerwca 2017

Ukraińscy urzędnicy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim gościli dziś uczestnicy programu Study Tours to Poland, wśród których obecni byli  m.in. przedstawiciele administracji publicznej - obywatele Ukrainy. Celem programu jest zdobywanie wiedzy i wymiana doświadczeń, także między przedstawicielami administracji krajów Europy Wschodniej.

Gości przywitał wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, a dyrektor generalny Urzędu Adam Ostalecki przedstawił przybyłym rolę i zadania wojewody oraz administracji rządowej na poziomie województwa. Kompetencje Urzędu w zakresie zarządzania finansami omówiła natomiast dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu – Beata Owczarek-Jędrocha. Podczas spotkania uczestnicy mogli porównać rozwiązania istniejące w Polsce oraz na Ukrainie, jak również podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami.

Powstały w 2004 roku program Study Tours to Poland finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację  Wolności, a jego operatorem jest Fundacja Liderzy Przemian. Program opiera się na krótkoterminowych wizytach studyjnych niewielkich grup złożonych z przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji rządowej, pracowników centralnych instytucji państwowych czy innych grup zawodowych. Podczas organizowanych w jego ramach spotkań uczestnicy mają możliwość m.in. przyjrzeć się polskim doświadczeniom w zakresie przekształceń ustrojowych oraz członkostwa w Unii Europejskiej. 

Galeria zdjęć

Wróć