Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

infolinia dla bezdomnych - grafika ŚUW
  • Data publikacji 29 października 2020

Trzycyfrowy numer, który może uratować komuś życie

1 listopada 2020 roku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomi bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych.

987 – pod tym właśnie numerem w okresie zimowym będzie można uzyskać informacje o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem całe województwo śląskie. Co istotne, połączenie z numerem 987 będzie całkowicie bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.

Kto może dzwonić pod ten numer?

Każdy, kto wie, że dana osoba potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym poinformowane. Pracownicy WCZK udzielą dzwoniącemu informacji na temat możliwych form wsparcia, wskażą najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. W minionych sezonach zimowych z infolinii korzystały zarówno osoby bezdomne, bezpośrednio zainteresowane pomocą, jak i osoby postronne, które spotkały osobę bezdomną i chciały pomóc.

W ubiegłym sezonie zimowym służby dyżurne odnotowały 371 interwencji. Plakaty informujące o infolinii WCZK trafiły do: gmin, powiatów, miast na prawach powiatów, KWP, KW PSP, Caritas Archidiecezji Katowickiej, Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Katowicach, PKP oraz Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach.

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych.

Wróć