Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 25 sierpnia 2017

Szkoły gotowe na rozpoczęcie roku

„Dobra szkoła. Start!” – pod tym hasłem odbyła się dzisiaj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim konferencja z udziałem Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej.

Dyrektorzy szkół, samorządowcy, wojewodowie, Ministerstwo Edukacji Narodowej i kuratorzy w czasie wakacji pracowali po to, żeby powiedzieć, że pierwszy etap reformy, wdrażania, wprowadzania, reformy edukacji, mamy za sobą i że 4 września w każdej szkole, bez kłopotów rozpocznie się rok szkolny – mówiła Minister Zalewska podczas konferencji, w które udział wziął także sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz śląski kurator oświaty Urszula Bauer.

Minister Edukacji Narodowej powitał w Urzędzie wojewoda Wieczorek. - To co najmniej zaszczyt i również ogromna odpowiedzialność, że to właśnie w tym województwie Pani Minister może powiedzieć kilka cennych słów, odnośnie tego przygotowywania, już w zasadzie zrealizowanej, reformy edukacji na tym etapie. Jak szkolnictwo w Polsce, w naszym regionie zostało dostosowane do tego, aby to najmłodsze pokolenie było właściwie przygotowane nie tylko do pracy, ale też do właściwych postaw.

Minister Zalewska przypomniała, że nowy rok szkolny rozpocznie się 4 września. Wszystkie szkoły otrzymały już podręczniki i są gotowe do przyjęcia uczniów po wakacjach. Szefowa MEN podkreśliła, że samorządy dostały odpowiednie pieniądze na przekształcenie gimnazjów. Pojawiły się też fundusze, z których skorzystają rodzice 6-latków. - Pierwszego września, kiedy wasze przedszkolaki pójdą do szkoły, a mają 6 lat, będą się nie tylko uczyć, ale wy nie płacicie za przedszkole. Po raz pierwszy w historii, mówię to z dużą radością, 1,5 mld zł samorządy dostały na 6-latka uczącego się w przedszkolu – ogłosiła Minister Zalewska. Uspokajała również, że za sprawą reformy oświaty nauczyciele nie stracą pracy. Ciągle są też wolne etaty dla pracowników oświaty. – Do dzisiaj mamy ponad 8 tys. ofert pracy w Polsce. W momentach kulminacyjnych było ich prawie 40 tys. To oczywiście cały czas się zmienia, dlatego że nauczyciele zwyczajnie korzystają z tych ofert. - Skąd biorą się te dodatkowe etaty? Po pierwsze liczba dzieci się nie zmienia. Po drugie nie pozwoliliśmy prawem oświatowym, aby w klasie siódmej dokonywano połączeń poszczególnych klas - tak zawsze było, że kiedy na przykład było 6 klas szkół podstawowych klasy szóstej, to w gimnazjum były to już 3. W tej chwili to dalej jest 6 klas siódmych. To dodatkowe prawie 2 tys. oddziałów i dodatkowe miejsca pracy. Jednocześnie z nowymi planami nauczania pojawia się dodatkowa godzina, za dwa lata pojawi się dodatkowych 4, a jedna godzina to 1100 miejsc pracy. W ciągu tych dwóch lat przekształceń spodziewamy się dodatkowych 10 tys. etatów – wyjaśniła Minister Edukacji, zaznaczając przy tym, że przyczyną utraty pracy przez nauczycieli jest głównie niż demograficzny.

Szefowa MEN podziękowała również samorządom, mieszkańcom śląska i całemu społeczeństwu edukacyjnego za czas intensywnej pracy nad wdrażaniem reformy oświaty. Podkreśliła też, że jeśli pojawiają się jeszcze jakieś wątpliwości czy pytania, to w Kuratoriach i w Ministerstwie nadal funkcjonują Zespoły do Spraw Wdrażania Reformy, w których można uzyskać wszelkie informacje. Na stronach internetowych MEN ma również pojawić się informator dla rodziców, zawierający szczegółowe informacje oraz streszczenie przepisów regulujących system edukacji.

O gotowości rozpoczęcia nowego roku szkolnego mówiła też Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty. - Z dużą satysfakcją chcę powiedzieć, że w województwie śląskim sieć szkół jest przygotowana. 4 września we wszystkich szkołach województwa śląskiego rozpocznie się rok szkolny (…) W wyniku przeprowadzonych przekształceń 90% gimnazjów w województwie śląskim zostało wyłączonych bądź przekształconych i będzie funkcjonowało jako szkoły nowego typu – podsumowała Kurator.

Zmiany w systemie edukacji to jednak nie tylko wygaszanie gimnazjów. - Nareszcie pojawia się w programie oświatowym akcent na szkoły branżowe, na przygotowanie młodego człowieka, młodego adepta do zawodu. A przecież wszyscy mamy świadomość, że pojawiały się luki w zawodach tradycyjnych, ale również pojawia się wielkie zapotrzebowanie na przygotowanie młodych ludzi do nowych zawodów, związanych z innowacyjnością poszczególnych branży (…) Bardzo dziękuję za podjęcie tego wyzwania i wypełnienie olbrzymiej luki w przestrzeni oświaty, w przestrzeni edukacji w naszym kraju – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski.

Podczas wizyty w województwie śląskim Minister Edukacji odwiedziła również Szkołę Podstawową nr 54 w Katowicach, która została dostosowana do zmian i jest gotowa na przyjęcie uczniów w rozpoczynającym się za chwilę, nowy roku szkolnym.

Reforma systemu oświaty przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Wydane zostały już odpowiednie akty prawne, umożliwiające szkołom rozpoczęcie zajęć, a dyrektorzy placówek przygotowali organizację roku szkolnego 2017/2018 zgodnie z przepisami wprowadzającymi zmiany w systemie edukacji.

Galeria zdjęć

Wróć