Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdjęcie ilustracyjne z operatorem nr 112 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego /fot. A. Karendał/
  • Data publikacji 17 października 2017

System wspomoże ratowników

Era zleceń wyjazdu przekazywanych drogą radiową oraz papierowej dokumentacji wypełnianej przez zespoły ratownictwa medycznego bezpowrotnie odchodzi do historii. Bielsko – Biała, Sosnowiec, Częstochowa, Katowice i Gliwice – to wszystkie dyspozytornie medyczne w województwie, które od dzisiaj objęte są Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Co to oznacza?

Operatorzy oprócz łączenia osoby zgłaszającej z dyspozytorem pogotowia mogą również wysyłać do dyspozytorni medycznej tzw. formatkę. Jest to opis przyjętego zgłoszenia w formie elektronicznej – wyjaśnia zastępca dyrektora w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Tomasz Michalczyk. Do końca października cały kraj ma funkcjonować właśnie w takim systemie teleinformatycznym. To oznacza, że pewien etap funkcjonalności systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce został zakończony. – Od ponad roku operatorzy numeru alarmowego 112 współpracują z policją i strażą pożarną w systemie formatkowym. Uruchomienie ratownictwa medycznego jest dopełnieniem całego systemu – tłumaczy wicedyrektor Michalczyk.

Z punktu widzenia szybkości i współpracy ze służbami ratowniczymi formatka ma niebagatelne znaczenie. Operator w trakcie rozmowy telefonicznej ze zgłaszającym nie musi się z nim rozłączać po to, by zadzwonić do pogotowia – jeszcze w trakcie rozmowy zgłasza zdarzenie elektronicznie do dyspozytora medycznego wysyłając mu zestaw najpotrzebniejszych informacji. Jakie dane operator zbierze od zgłaszającego, by wypełnić formatkę?

- Przede wszystkim imię, nazwisko, miejsce zdarzenia, dane lokalizacyjne oraz wstępnie zakwalifikuje zdarzenie. Zgłaszający nie powinien więc być zdziwiony, że operator potrzebuje od nas aż tylu informacji – podkreśla Tomasz Michalczyk dodając, że operator 112 przełącza następnie zgłaszającego do dyspozytora medycznego, który zbiera już głównie dane medyczne.

By rozpocząć pracę w nowym systemie dyspozytornie medyczne musiały przede wszystkim dostosować się pod względem sprzętu, jak i obsługi. Dyspozytorzy państwowego ratownictwa medycznego zostali więc odpowiednio przeszkoleni.

System SWD PRM można porównać do „serca” Państwowego Ratownictwa Medycznego. To on ma umożliwiać bieżącą lokalizację zespołów ratownictwa medycznego, ich właściwe dysponowanie, analizę czasów dotarcia, właściwe ich rozmieszczenie, lokalizację AED, sprawne przesyłanie i archiwizowanie dokumentacji. W związku z uruchamianiem dyspozytorni medycznych w oparciu o SWD PRM w całym kraju zmniejsza się ich liczba. Zgodnie z planami Ministerstwa Zdrowia w 2018 r. będą funkcjonowały 42 skoncentrowane dyspozytornie z 226 stanowiskami. Docelowo w 2028 r. będzie działało 18 dyspozytorni medycznych. Koncentracja dyspozytorni ma: poprawić zarządzanie informacją dotyczącą ratowania życia i zdrowia obywateli, zapewnić sprawne przekazywanie danych między służbami ratownictwa i porządku publicznego (przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112 oraz pozostałych numerów alarmowych i kierowanie ich do właściwej jednostki Policji, PSP i PRM), przyczynić się do rozwoju systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w oparciu o nowoczesne technologie teleinformatyczne. Dyspozytornie medyczne będą dysponowały zwiększoną liczbą zespołów ratownictwa medycznego. W praktyce spowoduje to, że do zdarzenia wysyłany będzie ten zespół, który znajduje się najbliżej.

Wróć