Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Grafika z napisem
  • Data publikacji 14 grudnia 2022

Syreny zawyją w rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”

W piątek 16 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w Katowicach zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie ofiar pacyfikacji w kopalni „Wujek”.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Syreny zostaną uruchomione na terenie miasta Katowice przez Urząd Miasta.

***

Trening zostanie przeprowadzony na podstawie § 8 punkt 3 oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

Wróć