Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 30 maja 2017

Święto pograniczników

W uroczystych obchodach nadania sztandaru oraz imienia nadkom. Józefa Bocheńskiego Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej wziął udział II wicewojewoda śląski Mariusz Trepka.

Uroczystości, które poprzedziła Msza św., odbyły się na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Na uroczystościach obecni byli: Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński, wojewodowie, posłowie, przedstawiciele duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, Komendanci, Dyrektorzy, Szefowie i Dowódcy współdziałających służb mundurowych z terenu województwa śląskiego i opolskiego, konsulowie, przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, instytucji i urzędów współpracujących z ŚlOSG oraz delegacja służb granicznych z Czech. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli uczelni wyższych, szkół, harcerstwa, pracowników i funkcjonariuszy ŚlOSG z rodzinami oraz mieszkańców Raciborza.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego OSG płk SG Adam Jopek, który uroczyście przywitał przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Jak co roku, święto było okazją do złożenia podziękowań funkcjonariuszom oraz pracownikom za ich wzorową pracę i służbę. Wręczone zostały wyróżnienia, odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe w Straży Granicznej. Podczas uroczystego apelu na dziedzińcu Zamku Piastowskiego 9 osób otrzymało medale „Za Długoletnią Służbę”, które na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Prezydent RP Andrzej Duda. Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej”, który nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczono 18 osób, natomiast Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński nadał 5 funkcjonariuszom Oddziału Odznakę Straży Granicznej. Dwóch funkcjonariuszy, którzy honorowo oddają krew, otrzymało odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

Z okazji Święta Straży Granicznej awanse na kolejne stopnie służbowe otrzymało 53 funkcjonariuszy, w tym: 9 oficerów, 29 chorążych i 7 podoficerów. Ponadto 8 funkcjonariuszy, którzy ukończyli szkolenie w zakresie Szkoły Chorążych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, odebrało akty mianowania na stopień młodszego chorążego SG.

Uroczystość uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz koncert orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej. Zwieńczeniem dzisiejszych obchodów był okolicznościowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Na dziedzińcu zamkowym swój sprzęt prezentowała Straż Graniczna oraz pozostałe służby mundurowe. Można było również obejrzeć wystawę „Sfrunął na Śląsk orzeł biały …”, poświęconą Powstaniom Śląskim. Wystawa udostępniona została przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Patron Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, nadkomisarz Józef Bocheński (1899-1940) walczył w 2. Pułku Piechoty Legionów, był żołnierzem Wojska Polskiego, w czasie służby w Legionach i Wojsku Polskim był pięciokrotnie ranny. Po przeniesieniu do rezerwy najpierw pracował w Oddziale II Ministerstwa Spraw Wojskowych, później w Dowództwie Okręgu Korpusu Nr 1 w Warszawie. W 1928 roku został mianowany podporucznikiem rezerwy. Od 1928 roku służył w Straży Granicznej, kolejno w Katowicach, Poznaniu, Gdyni (tam wykrył wielkiej skali przemyt do Niemiec żelaza i stali, za co padł ofiarą nieudanego zamachu na jego życie) i Krakowie. W 1935 roku otrzymał przydział do Inspektoratu Granicznego S.G. w Jaśle, gdzie w stopniu podkomisarza pełnił obowiązki zastępcy komendanta Obwodu. Jako kapitan WP we wrześniu 1939 roku został ciężko ranny w potyczce pod Muszyną. Aresztowany przez Sowietów pod Równem więziony był w Kozielsku, zamordowany został w Katyniu w kwietniu 1940 roku. Józef Bocheński był Kawalerem Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militarii, dwukrotnie Krzyża Walecznych, Krzyża Niepodległości, Srebrnego Krzyża Zasługi RP, Medalu Pamiątkowego za Wojnę 1918 – 1921 i Gwiazdy Górnośląskiej. W 2007 roku awansowany został na majora Wojska Polskiego i nadkomisarza Straży Granicznej.

Galeria zdjęć

Wróć