Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 30 sierpnia 2017

STOP niskiej emisji

Roczna redukcja ponad 50 tys. ton dwutlenku węgla, ok. 250 ton mniej pyłów zawieszonych w atmosferze oraz 100 km nowoczesnych sieci preizolowanych – to dzięki umowie, którą zawarł TAURON Ciepło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).– Podpisanie dzisiaj tej umowy oznacza dla mieszkańców lepsze samopoczucie i czystsze powietrze – mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie WFOŚiGW.

W ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE) TAURON planuje do 2022 roku przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej w ośmiu miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej: Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu oraz Świętochłowicach. Projekt ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach, a co za tym idzie, poprawę jakości powietrza w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.

Rząd Beaty Szydło stara się, by jakość powietrza poprawiała  się, dlatego nie zabraknie środków na nowoczesne technologie – podkreślał wojewoda Wieczorek. Łączna wartość środków finansowych przewidzianych na realizację PLNE to około 250 mln zł, z czego wartość dofinansowania z WFOŚiGW wyniesie ponad 141 mln zł. – Jestem przekonany, że inwestycje poczynione dzięki tym środkom w znaczący sposób poprawią jakość powietrza w naszym regionie, na co wszyscy liczymy – mówił Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW.

Jak podkreślał Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia, „dzięki budowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych w ramach Programu powstanie ponad 100 km nowoczesnych sieci preizolowanych”. Przyłączenie każdego kolejnego budynku do sieci ciepłowniczej oznacza mniej indywidualnych pieców i kominów, co bezpośrednio przekłada się na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery w każdym z miast.

 

 

TAURON Ciepło Sp. z o.o. to jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi ok. 2200 mw. Łączna długość sieci ciepłowniczej to ok. 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstwa domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.

WFOŚiGW w Katowicach na mocy umowy z Ministrem Energii pełni funkcję Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności Gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej w zakresie finansowania bezzwrotnego.

Galeria zdjęć

Wróć