Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 28 czerwca 2017

Spotkanie z mniejszościami narodowymi i etnicznymi

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Magdalena Szewczuk-Szturc spotkała się dziś w Gliwicach z przedstawicielami stowarzyszeń mniejszościowych z terenu województwa śląskiego.

Spotkanie, które odbyło się w gliwickim Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, stanowiło okazję do wymiany doświadczeń oraz omówienia bieżących działań, wyzwań i planów, jakie podejmują śląskie organizacje mniejszości narodowych i etnicznych. Podczas spotkania przedstawiono również aktualne działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie spraw dotyczących mniejszości żyjących w Polsce, o czym mówiła Teresa Kaczmarek, zastępczyni dyrektora Departamentu Wyznań oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA. Jednym z tematów były zasady udzielania dotacji w 2017 roku na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości oraz języka regionalnego. Dotacje te udzielane są na podstawie wniosków składanych do MSWiA (w tym roku w terminie do 7 lipca) na m.in. ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub językiem regionalnym, edukację dzieci i młodzieży, publikacje czy działalność instytucji kulturalnych lub ruchów artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości.

Uczestnicy poznali także historię i działalność utworzonego w 2016 roku Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, będącego oddziałem Muzeum w Gliwicach. Instytucja ta powstała w dawnym żydowskim domu przedpogrzebowym, który w 2003 roku został wpisany do rejestru zabytków.

 

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych zajmuje się koordynowaniem na obszarze województwa śląskiego działań wspierających te mniejszości. Do jego obowiązków należy w szczególności dbałość o respektowanie praw mniejszości oraz przeciwdziałanie naruszaniu tych praw czy dyskryminacji osób należących do mniejszości. Pełnomocnik ma też za zadanie wspierać działania pozarządowych organizacji pracujących na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Galeria zdjęć

Wróć