Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Birefing prasowy w sprawie spotkania z rolnikami / fot. ŚUW
  • Data publikacji 3 czerwca 2024

Spotkanie Wojewody z przedstawicielami protestujących rolników

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Marka Wójcika zorganizowane zostało w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach spotkanie z przedstawicielami protestujących rolników z regionu. Rozmowy, w których wzięli także udział reprezentanci instytucji i służb odpowiedzialnych za kwestie związane z rolnictwem, dotyczyły aktualnych wyzwań, przed którymi stoi sektor rolniczy. Podczas rozmów poruszono m.in. tematykę niekontrolowanego importu artykułów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej czy nowych regulacji unijnych.

Podczas spotkania rolnicy mieli okazję przedstawić swoje postulaty i stanowiska.

– Problemów związanych z opłacalnością produkcji rolnej nie da się rozwiązać na poziomie regionalnym. Zależy mi na tym, żeby przedstawiciele protestujących rolników mieli możliwość dyskusji z instytucjami zajmującymi się tematyką rolniczą na poziomie regionu. Do tej pory tego typu spotkania nie było – powiedział wojewoda Marek Wójcik.

Wojewoda zapewnił o swojej otwartości na dalszy dialog.

Wróć