Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 1 czerwca 2017

Smsem lub mailem o paszporcie

Od 1 czerwca 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchamia nową funkcjonalność ułatwiającą odbiór paszportów.

Już dzisiaj każdy, kto złożył wniosek o wydanie paszportu, może zostać powiadomiony smsem lub e-mailem o tym, że jego paszport jest gotowy do odbioru.

Aby skorzystać z tej bezpłatnej usługi, należy w oświadczeniu przy składaniu wniosku o paszport podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych.

Gdy paszport będzie gotowy, zainteresowany otrzyma informację o możliwości jego odbioru w urzędzie za pośrednictwem:

 smsa z tytułem „PASZPORT”, o treści: „Twój paszport jest do odbioru w …………… (nazwa urzędu, adres)”
lub
• e-maila zatytułowanego: „Zapraszamy po odbiór paszportu”, o treści „Zapraszamy po odbiór paszportu w urzędzie, w którym został złożony wniosek (nazwa urzędu, adres)”.

Dane w postaci numeru telefonu i adresu e-mail po zrealizowaniu usługi zostaną usunięte.

Przetwarzanie danych nastąpi wyłącznie w celu powiadomienia o gotowości dokumentu do odbioru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). W każdym momencie możliwe będzie wycofanie zgody na przetwarzanie danych.

Wiadomość SMS i/lub e-mail będzie wysyłana automatycznie przez System Wysyłania Powiadomień, niezwłocznie po przyjęciu paszportu przez urzędnika.

Wróć