Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Sygnatariusze podpisują umowę/foto: ŚUW,
 • Data publikacji 10 sierpnia 2023

Rządowe wsparcie na poprawę śląskich dróg i ulic

Dzisiaj wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podpisał umowy o dofinansowanie inwestycji realizowanych w województwie śląskim z pomocą Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Zadania, którym przyznano dziś rządowe wsparcie, to budowa dróg mających na celu poprawę układu komunikacyjnego oraz obsługę terenów mieszkaniowych i usługowych w Katowicach, a także budowa obwodnicy Zabrza, wraz z rozbudową ul. Hagera. W konferencjach prasowych zorganizowanych w Zabrzu i Katowicach wziął udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

— Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pozwala na wspieranie lokalnych inicjatyw, na które czekają Polacy we wszystkich regionach kraju. Także w województwie śląskim dofinansowanie otrzymają zadania obejmujące prace polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie odcinków dróg i ulic miejskich oraz sześciu obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. Dzięki tym inwestycjom poprawia się bezpieczeństwo i komfort podróżowania drogami samorządowymi — powiedział minister infrastruktury Andrzej Bittel.

Podczas konferencji w Zabrzu wojewoda Jarosław Wieczorek podkreślił, że realizacja inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy układu drogowego w Zabrzu – odciąży ruch i poprawi bezpieczeństwo.

– Mniej więcej dwa tygodnie temu informowaliśmy, że remont ul. 11 Listopada zostanie dofinansowany kwotą 2,5 mln złotych. Dziś przychodzimy z kolejną, bardzo ważną informacją, nie tylko dla mieszkańców Zabrza, ale również dla całego województwa – zaznaczył wojewoda.

RFRD - zadania miejskie

Jednym z zadań miejskich na liście inwestycji zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów do dofinansowania z RFRD jest budowa nowych układów drogowych koniecznych do skomunikowania terenów mieszkaniowych i usługowych w Katowicach. Realizacja inwestycji o długości ponad 3 km ma na celu zapewnienie ciągłości i spójności projektowanych odcinków dróg z istniejącą siecią drogową. Planowany termin oddania zadania do użytkowania to I kwartał 2025 r. Wnioskodawca, miasto Katowice, otrzymał dofinansowanie tej inwestycji z RFRD w kwocie 30 mln zł.

Zadanie obejmuje prace na następujących odcinkach:

 • Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (ul. Dobrowolskiego i rondo na połączeniu ul. Katowickiej i ul. Dobrowolskiego, ul. 14 KDL, ul. 19 KDL, ul. 18 KDL, tzw. droga Północna) - budowa;
 • Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej (połączenie ul. Gospodarczej z ul. Porcelanową) - budowa;
 • Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej - budowa;
 • Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna - budowa;
 • Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88 - budowa;
 • Połączenie ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego - budowa

Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa to 382,4 mln zł.

RFRD - obwodnice

Przyznana kwota dofinansowania z RFRD dla budowy obwodnicy Zabrza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921, wraz z rozbudową ul. Hagera, wynosi około 61,5 mln zł, a całkowita wartość zadania to około 123 mln zł. Inwestycja będzie miała ok. 4 km długości. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to IV kwartał 2028 roku.

Na liście obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, które powstaną ze wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, są trzy zadania zgłoszone przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz trzy zadania w miastach na prawach powiatu:

 • Budowa północno-zachodniej obwodnicy Raciborza w ciągu DW416, przyznana kwota dofinansowania z RFRD wynosi ok. 72 mln zł, a całkowita wartość zadania to ok. 120 mln zł;
 • Budowa obwodnicy Zabrza wraz z rozbudową ul. Hagera;
 • Budowa obwodnicy Koziegłów - otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 mln zł;
 • Budowa drogi Racibórz - Pszczyna, dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 100 mln zł (umowa została podpisana 24.08.2022 r.);
 • Przebudowa DW408 na odcinku od Gliwic do granicy województwa, etap I: budowa obwodnicy Sośnicowic. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 81 mln zł;
 • Budowa obwodnicy w Rudzie Śląskiej, od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Goduli - otrzymała dofinansowanie z RFRD w wysokości 100 mln zł.

RFRD - zadania powiatowe i gminne

Łączna wartość środków RFRD przyznanych w latach 2019-2023 na realizację 722 zadań gminnych i powiatowych na 934 km dróg lokalnych w województwie śląskim wyniosła prawie 1 mld zł:

 • w 2019 r. 244,8 mln zł dla 202 zadań o łącznej długości 215,7 km;
 • w 2020 r. 160,8 mln zł dla 121 zadań o długości 146,5 km;
 • w 2021 r. 149 mln zł  dla 109 zadań o długości 170 km;
 • w 2022 r. 150 mln zł dla 123 zadań o długości 191 km;
 • w 2023 r. 139 mln zł dla 87 zadań o długości 128 km.

Ponadto w 2021 r. dla 31 zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych przekazano dofinansowanie 7,3 mln zł.
Natomiast w 2023 r. dla 49 zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych przyznano prawie 53 mln zł.

RFRD - zadania mostowe

Na liście zadań mostowych zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury, którym przyznano wsparcie z RFRD, znajdują się następujące zadania:

 • Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na Sole wraz z przebudową połączenia drogowego z DW948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w Porąbce. Zadanie realizowane przez Powiat Bielski w latach 2021-2024 otrzyma dofinansowanie z RFRD w kwocie ponad 23 mln zł.
 • Budowa mostu nad Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2027 przez Województwo Śląskie. Kwota dofinansowania z RFRD wyniesie nieco ponad 270 mln zł.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich 13 zadań mostowych zgłoszonych w naborach przeprowadzonych w latach 2020-2023 wynosi 1,35 mld zł. Całkowita wartość tych inwestycji to blisko 1,7 mld zł.

/z wykorzystaniem materiału Ministerstwa Infrastruktury www.gov.pl/

Wróć