Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Samorząd Pro Familia - logo mat. MRiPS
  • Data publikacji 9 lutego 2022

Ruszyła druga edycja konkursu „Samorząd PRO FAMILIA”

Zachęcamy samorządy z województwa śląskiego do udziału w drugiej edycji konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest promowanie działań prorodzinnych realizowanych przez gminy. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca br.

Główne cele konkursu „Samorząd PRO FAMILIA” to wyróżnienie gmin, które wykazują się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz rodzin w lokalnej społeczności oraz promowanie dobrych praktyk. W pierwszej, ubiegłorocznej edycji, do udziału zgłosiło się 236 gmin, a jednym z laureatów zostały Katowice!

Dla kogo jest konkurs?

Zgłoszenia do konkursu „Samorząd pro familia” edycja 2022 będą przyjmowane w 4 kategoriach:

  • Gmina wiejska,
  • Gmina wiejsko-miejska; gmina miejska do 20 tys. mieszkańców,
  • Gmina miejska powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszkańców,
  • Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Realizowana przez gminy polityka prorodzinna powinna być kierowana do wszystkich rodzin (m.in. niezależnie od ich statusu materialnego czy społecznego – nie należy utożsamiać jej wyłącznie z pomocą społeczną). Powinna mieć ona na celu tworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania wszystkich rodzin i przychodzenia na świat dzieci, a także powstawania nowych rodzin. Polityka prorodzinna ma służyć wzmacnianiu rodziny, jak również tworzeniu pozytywnego wizerunku rodziny.

Jak zgłosić się do konkursu?

Formularz zgłoszeniowy – wraz z wypełnioną ankietą oraz opisem długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej – należy przesłać  w postaci elektronicznej poprzez udostępniony urzędom gmin system CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna).

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca br. Zgłoszenia dokonane po wskazanej dacie nie będą uwzględniane.

Ogłoszenie wyników konkursu „Samorząd pro familia” edycja 2022 i wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi w maju 2022 r. Organizatorzy konkursu zawiadomią nagrodzone i wyróżnione gminy o dokładnej dacie wręczenia nagród oraz wyróżnień.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz przewodnik dla gmin, znaleźć można na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/samorzad-pro-familia-2022-1, https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-samorzad-pro-familia-2022--przewodnik-dla-gmin.

Partnerem konkursu jest Fundacja Orlen.

/z wykorzystaniem materiałów MRiPS/

Wróć