Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdjęcie przedstawia zajęcia integracyjne społeczności romskiej.
  • Data publikacji 29 września 2017

Ruszył nabór wniosków do Programu integracji społeczności romskiej

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w 2018 roku zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020.

O dofinansowanie zadań w ramach Programu mogą ubiegać się samorządy i jednostki im podległe oraz organizacje pozarządowe. Wnioski z terenu województwa śląskiego można składać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do 31października 2017 roku (obowiązuje data wpływu).

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 uchwaliła Rada Ministrów 7 października 2014 roku. Jego celem jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej. Pomoc ta nie ma charakteru doraźnego, ale służy stopniowemu wypracowaniu długofalowych mechanizmów, które pozwoliłyby na osiągnięcie określonych celów.

Wszelkich niezbędnych informacji na ten temat udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW pod numerami telefonów: (32) 20 77 351 lub (32) 20 77 350.

Treść Programu oraz informacje dotyczące udzielania dotacji w 2018 roku na realizację zadań są dostępne na stronie: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/program-integracji-spol-3/10465,Informacje-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2018-.html

Wróć