Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

grafika ilustracyjna - Lodołamacze 2022 mat. POPON
  • Data publikacji 5 lipca 2022

Rusza XVII edycja Konkursu Lodołamacze

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zachęca do udziału w kolejnej edycji Konkursu Lodołamacze. Jego organizatorem jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, a honorowy patronat nad inicjatywą sprawuje Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

W ramach Konkursu Lodołamacze, który powstał, by promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, od 17 lat nagradzani są pracodawcy, instytucje oraz osoby angażujące się w tego typu działania. Dzięki szczegółowym kategoriom pokazuje on, jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję różnorodności, zdrowia, dostępności, pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Do tytułu „Lodołamacze 2022” można zgłaszać się w następujących kategoriach:

  1. Zatrudnienie Chronione
  2. Otwarty Rynek Pracy
  3. Rehabilitacja społeczno-zawodowa
  4. Instytucja
  5. Przyjazna przestrzeń – Dostępność
  6. Zdrowa Firma
  7. Dziennikarz bez barier

Kategoria specjalna:

  1. Super Lodołamacz
  2. Lodołamacz Specjalny

Zgłosić można się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu potrwa do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu, a ogólnopolskich laureatów poznamy 6 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, można znaleźć na stronie www.lodolamacze.info.pl.

/z wykorzystaniem materiałów POPON/

Wróć