Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Rusza konkurs ofert z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku/foto: A. Karendał
 • Data publikacji 11 marca 2019

Rusza konkurs ofert z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku

Wojewoda Śląski ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku – na akwenach usytuowanych na obszarze województwa śląskiego. Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w tym roku przeznaczono kwotę w wysokości 80 tys. złotych.

Otrzymana w wyniku konkursu dotacja może być przeznaczona na następujące zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego:

 • utrzymanie gotowości ratowniczej,
 • utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego,
 • zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego,
 • prowadzenie działań ratowniczych.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, będących jednocześnie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego. Jego celem jest przede wszystkim zapewnienie warunków do udzielania pomocy na obszarach wodnych w województwie śląskim.

Termin składania ofert upływa w 21 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu, a więc 1 kwietnia 2019 roku.

Oferty można składać:

 • osobiście – w godz. 7.30–15.00 w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (pokój nr 110),
 • korespondencyjnie – przesyłając ofertę na adres:

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice


  z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2019 – Ratownictwo wodne

O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Oferty złożone po terminie nie zostaną objęte procedurą konkursową.

Szczegóły dotyczące zasad i wzorów składanych dokumentów znajdują się w BIP pod adresem: http://bip.katowice.uw.gov.pl/rzadowe/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_zad_publ_z_zakresu_ratownictwa_wodnego_w_2019_roku.html

Wróć