Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Grafika ilustracyjna akcji Bezpieczne ferie 2018 /mat. ŚUW/
  • Data publikacji 12 stycznia 2018

Rusza akcja "Bezpieczne Ferie 2018"

Już dzisiaj z inicjatywy wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka na terenie naszego województwa rusza akcja "Bezpieczne ferie 2018", która potrwa do 26 lutego 2018 roku.

W związku z podjętymi działaniami Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Ferie 2018". Zwrócił się także do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.
Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.
Podejmowane działania połączone zostaną z pracą m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grup: Jurajskiej i Beskidzkiej, Beskidzkiego i Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Przy tej okazji Wojewoda Śląski wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach, Śląskim Kuratorem Oświaty i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym ogłaszają konkurs: „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”(więcej informacji pod linkiem obok lub na stronie internetowej śląskiej Policji), który ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku oraz promowanie zasad bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich, w tym jazdy w kaskach. Konkurs ma też za zadanie kształtowanie umiejętności oceny i wyboru miejsc bezpiecznych do zimowych zabaw czy rekreacji oraz rozwijanie kreatywności. Prace konkursowe w formie plastycznej można przesyłać pocztą na adres Komendy Wojewódzkiej Policji do końca ferii. 

Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie uwagi o zagrożeniach i nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku dzieci oraz młodzieży w czasie ferii zimowych.

Wróć